Արեգակնային համակարգ, արեգակ, մոլորակները, Երկիր մոլորակ

Լրացնել բաց թողնված  բառերը

Արեգակնային հա­մակարգի ամենամեծ մոլորակը Յուպիտերը:

Մոլորակները  գնդաձև մարմիններ են ու իրարից տարբերվում են չա­փերով, զանգվածով ու ջերմաստիճանով:  Արեգակի շուրջը պտտվում են 8 երկնային մարմիններ, որոնք կոչվում են մոլորակներ-:  Արեգակին ամենամոտ մոլորակը Մերկուրին է, իսկ Երկրին ամենամոտ մոլորակը՝ Վեներան-:

Երկրորդ խմբի մոլորակներն են Յուպիտերը, Սատուրնը, Ուրանը և Նեպտունը:

15.10.2021

Дома

Допишите к данным словам по образцу однокоренные слова.

Образец: ночь, ночной, ночует,

Крик, крикливый. зелень, зеленка. грозы, грозный

Дело, деловой. вечер, вечерний. боль, болезненный.

Лень, лентяй. треск, трескание. вред, вредоносный.

В каждой группе слов выбери лишнее слово. Подчеркни его. Выдели корень в группе родственных слов.

Судить, судья, судно, подсудимый.

Корень-суд

Пыль, пыльца, пылкий, напылить, запыленный.

корень-пыль

15.10.2021

Child-children 

There are children in the kindergarten

There is a child in the Kindergarten

Bus-buses

There are buses around the school

There is a bus around the school

 Cherry-cherries

I ate some cherries

I ate a cherry

 Man-men

There are men around the gym

There is a man around the gym

 Glass-glasses

I buy a glass

I buy a lot of glasses

House-Houses

He bought a house

He bought a houses

 Apple-apples

He bite apple

He buyed the apples

Box-boxes

There is a cat in the box

There are cats in the boxes

Baby-Babies

There is baby in the bed

There are babies in the beds

Ball-Balls

We play footbal with ball

We gave children balls

Tomato-Tomatoes

My mom made a salad with tomato

My mom made two salads with tomatoes

Parrot-Parrots

There is a parrot on the pirate shoulder

There are parrots in Australia

Dish-Dishes

People eat dish in the restaurant

The chef is cooking dishes in the restaurant

Sheep-Sheep

The farmer feeding the sheep

The farmer buy six sheep

Melon-Melons

I ate melon

My dad buy some melons

Armchair-Armchairs

I sit down on the Armchair

My dad made a lot of armchairs with the wood

Woman-Women

Woman goes to the sport center

Women go to the sport center

City-Cities

My dad go to the city

There is a lot of cities

Ստ. Զորյան. Մի գիշեր անտառում

կարգադրության-հրաման,

ցախերը- Գետնին թափված ու չորացած ճյուղեր

ճարճատյունով-Կոտրվելու՝ բորբոքվելով վառվելու՝ կրակելու՝ պատռվելու սուր և արագ հաջորդականությամբ կրկնվող ձայն

Պախրա-Եղնիկ

աղեկտուր-մորմոքող

քրքիջ-բարձրաձայն ծիծաղ

ահարկու-Սարսափելի

սրտապատառ-սարսափ առաջացնող

պսպղուն-փայլփլուն

երկյուղալի-վտանգավոր