Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն N2

Ճանապարհ, ժամանակ արագություն

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Հաշվի՛ր ավտոմեքենայի և ավտոբուսի արագությունները գիտենալով, որ ավտոմեքենան 240կմ ճանապարհն անցել է 3 ժամում, իսկ ավտոբուսը՝ 4 ժամում։   1) 240:3=Կմ/ժ 80 2) 240:4=60կմ/կմ պատ․՝80, 60:

2. Ավտոմեքենան առաջին 2 ժամում ընթացավ 80կմ/ժ արագությամբ, իսկ հաջորդ 2 ժամում՝ 20կմ/ժ-ով արագ։ Որքա՞ն ճանապարհ անցավ ավտոմեքենան այդ 4 ժամում։  1) 80×2=160կմ/ժ 2) 80+20=100 3) 100×2=200Կմ/ժ 4) 200+160=360կմ/ժ Պատ․՝ 360:

3 Զբոսաշրջիկը 3 ժ գնաց ավտոբուսով 80կմ/ժ արագությամբ, այնուհետև 2ժ գնաց ձիով 10կմ/ժ արագությամբ։ Դրանից հետո նրան մնաց անցնելու ևս 7կմ։ Որքա՞ն ճանապարհ էր նախատեսել անցնել զբոսաշրջիկը։ 1) 80×3=240Կմ/ժ 2) 10×2=20կմ/ժ 3) 240+20=260կմ/ժ 4) 260+7=267կմ/ժ Պատ․՝267:

4 Գնացքը երկու օրում միևնույն արագությամբ անցավ 1400կմ ճանապարհ։ Առաջին օրը նա գնաց 8ժ, իսկ երկրորդ օրը՝ 4ժ-ով ավելի։ Որքա՞ն ճանապարհ անցավ նա երկրորդ օրը։ 1) 8+4=12 2) 12+8=20կմ/8 3) 1400:20=70կմ/ժ  4) 70×8=560կմ/ժ 5) 12×70=840 Պատ․՝ 840

5 A վայրից միաժամանակ միևնույն ուղղությամբ դուրս եկան երկու մեքենա։ Որքա՞ն կլինի նրանց միջև հեռավորությունը շարժվելուց 2ժ հետո, եթե նրանցից մեկի արագությունը 70կմ/ժ է, իսկ մյուսինը՝ 80կմ/ժ։  1) 70×2=140կմ/ժ 2) 80×2=160կմ/ժ 3) 160-140=20կմ Պատ․՝ 20

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Ավստրալիայի հայտնագործումը

Դասը

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ինչո՞ւ էին հին աշխարհի շատ իմաստուններ համոզ­ված, որ գոյություն ունի հարավային մեծ ցամաք:
 2. երկրագնդի հավասա­րակշռության պահպանման համար, հարավային կիսագնդում պետք է գտնվի մեծ, ամբողջական ցամաք։
 3. Ովքե՞ր և ինչպե՞ս են հայտնագործել Ավստրալիան:
 4. Աբել Թասմանի, իսկ երկրորդը՝ Անգլիացի Ջեյմս Կուկի կողմից: Ավստրալիան հայտնագործվել է հարավային ցամաքի որոնման արդյունքում։
 5. Ինչո՞վ է տարբերվում Ավստրալիան մյուս մայրցամաք­ներից:
 6. Ավստրալիայի տարածքը այդքանել մեծ չէ և այստեղ հայտնաբերվել են կենգուրուներ, կոալա (պարկավոր արջեր և էվկալիպտի ծառեր։

Ավստրալիան հայտնագործվել է երկու անգամ, առաջինը՝ հոլանդացի Աբել Թասմանի, իսկ երկրորդը՝ Անգլիացի Ջեյմս Կուկի կողմից: Ավստրալիան հայտնագործվել է հարավային ցամաքի որոնման արդյունքում: Այս մայրցամաքում են ապրում կենգուրուն, պարկավոր արջը, այստեղ է աճում երկրագնդի հսկա ծառերից էվկալիպտը:

Ճանապարհ, ժամանակ արագություն

Ճանապարհ, ժամանակ արագություն

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Ինքնաթիռը քանի՞ կիլոմետր կթռչի 3 ժամում, եթե նրա թռիչքի արագությունը 800կմ/ժ է։

x800

      3

 2400

Պատ.`2400

2 Հաշվի՛ր ավտոմեքենայի և գնացքի անցած ճանապարը 4 ժամում՝ իմանալով, որ ավտոմեքենան ընթացել է 70կմ/ժ արագությամբ, իսկ գնացքը՝ 15կմ/ժ-ով ավելի արագ։

1.

x70

   4

280

2.

 +70

    15

    85

3.

x85

    4

 340

Պատ․՝ 340

3 Հեծյալը 130մ/ր արագությամբ A վայրից շարժվեց դեպի  5կմ300մ հեռավորության վրա գտնվող B վայրը։ Որքա՞ն ճանապարհ նա դեռ կունենա անցնելու շարժվելուց 30ր հետո։

1) 130×30=3900

2) 5300-3900=1400

Պատ․՝1400

4 A և B վայրերից իրար ընդառաջ միաժամանակ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ Առաջին ավտոմեքենան շարժվում էր 85կմ/ժ արագությամբ, իսկ երկրորդը՝ 90կմ/ժ արագությամբ։ Շարժվելուց 2ժ հետո նրանք հանդիպեցին։ Հաշվի՛ր A և B վայրերի միջև եղած հեռավորությունը։

1) 2×90=180

2) 2×85=170

3) 180+170=350

Պատ․՝350

5. A վայրից հակադիր ուղղություններով միաժամանակ շարժվեցին երկու մեքենա։ Որքա՞ն կլինի նրանց միջև հեռավորությունը շարժվելուց 2ժ հետո, եթե մեքենաներից մեկի արագությունը 60կմ/ժ է, իսկ մյուսինը՝

6Կովը մեկ օրում ուտում է 20կգ խոտ։ որքա՞ն խոտ է անհրաժեշտ՝ 5 կովի մեկ շաբաթ կերակրելու համար։

1) 20×5=100

2) 100×7=700

Պատ․՝ 700

7 Հաշվի՛ր, թե որքան ջուր է հոսում ծորակից 4 ժամում՝ գիտենալով, որ 1 ժամում հոսում է 240լ։

4×240=960

Պատ․՝960

Տնային առաջադրանքներ

1Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի կրիան 10 րոպեում, եթե նրա շարժման արագությունը 12մ/ր է։

10×12=120

Պատ․՝120

2 Որքա՞ն ճանապարհ անցած կլինի արբանյակը թռիչքից 15վ հետո, եթե նրա թռիչքի արագությունը 8կմ/վ է։

15×8=120

Պատ․՝120

3. Ավտոմեքենան 90կմ/ժ արագությամբ  A քաղաքից մեկնեց 360կմ հեռավորության վրա գտնվող B քաղաքը։ A քաղաքից դուրս գալուց 3ժ հետո որքա՞ն կլինի նրա հեռավորությունը B քաղաքից։

1) 90×3=270

2) 360-270=90

Պատ․՝90

4 A և B վայրերից իրար ընդառաջ միաժամանակ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ Առաջին ավտոմեքենան շարժվում էր 75կմ/ժ արագությամբ, իսկ երկրորդը՝ 80կմ/ժ արագությամբ։ Շարժվելուց 3ժ հետո նրանք հանդիպեցին։ Հաշվի՛ր A և B վայրերի միջև եղած հեռավորությունը։

1) 75×3=225

2) 80×3=240

3) 225+240=465

Պատ․՝ 465

5. A վայրից հակադիր ուղղություններով միաժամանակ շարժվեցին երկու մեքենա։ Որքա՞ն կլինի նրանց միջև հեռավորությունը շարժվելուց 3ժ հետո, եթե մեքենաներից մեկի արագությունը 50կմ/ժ է, իսկ մյուսինը՝ 65կմ/ժ։

1) 3×50=150

2) 3×65=195

3) 150+195=345

Պատ․՝345

6 Կովը մեկ օրում ուտում է 20կգ խոտ։ որքա՞ն խոտ է անհրաժեշտ՝ 1 կովի մեկ շաբաթ կերակրելու համար։

7×20=140

Պատ․՝140

7 Ծորակից 1ժամում հոսում է 240լ ջուր։ Քանի՞ ժամում կլցվի 2880լ տարողությամբ ջրավազանն այդ ծորակով։

2880:240=12

Պատ․՝12

КАКИМ КАКОЙ КАКИМИ

КАКИМ? КАКОЙ? КАКИМИ?

Задания

Задание 1. Раскройте скобки.

Образец. Он договорился встретиться со (старые друзья). – Он договорился встретиться со старыми друзьями.

 1. В комнату вошёл незнакомец с (большая борода и пышные усы).
 2. В комнату вошел незнакомец с большой бородой и пышными усами.
 3. На экзамене можно пользоваться (простой калькулятор).
 4. На экзамене можно пользоваться простым калькулятором.
 5. Когда он был ребёнком, то мечтал стать (известный хирург).
 6. Когда он был ребенком он мечтал стать известным хирургом.
 7. Ребята договорились о встрече и обменялись (телефонные номера).
 8. Ребята договорились о встрече и обменялись телефонными номерами.
 9. Весь зал наслаждался (прекрасная музыка).
 10. Весь зал наслаждался прекрасной музыкой.
 11. Я хочу поздравить вас с (профессиональный праздник).
 12. Я хочу поздравить вас с профессиональным праздником.
 13. Дети смеялись над (забавные шутки) клоуна.
 14. Дети смеялись над забавными шутками.
 15. С (большая радость) она вернулась домой.
 16. С большой радостью она вернулась домой.
 17. Он никак не мог помириться с (бывший враг).
 18. Он никак не мог помириться с бывшим врагом.
 19. Ольга написала объявление (красный фломастер).
 20. Ольга написала обьявление красным фломастером.

Задание 2. Вставьте пропущенные словосочетания в нужной форме.

Используйте словосочетания: огромная армия, младшая сестра, большое внимание, дремучий лес, утренняя зарядка, грамматические ошибки, научный доклад, открытое небо, родные братья, далёкое озеро, обеденный стол.

 1. Генерал командовал огромной армией.
 2. Учёный долго работал над научным докладом.
 3. Он пишет с грамматическими ошибками.
 4. Разница между родными братьями была сразу видна.
 5. Перед обеденным столом он успел плотно позавтракать.
 6. Зрители смотрели этот фильм с большим вниманием.
 7. Концерт проходил под открытым небом.
 8. Широкая радуга стояла над далеким озером, где-то за дремучим лесом шёл дождь.
 9. Письмо мы нашли под открытым небом.
 10. Анна не хотела извиняться перед своей младшей сестрой.

Задание 3. Раскройте скобки.

Образец. Каким спортсменом ты восхищаешься? (известный) – Известным.

 1. С каким хлебом ты ешь бутерброд? (чёрный)
 2. _Черным.
 3. Над каким романом работал писатель? (исторический)
 4. _Над историическим.
 5. Перед каким магазином остановился автобус? (книжный)
 6. _Книжным.
 7. Какой одеждой интересуется твоя сестра? (модная)
 8. _Модной.
 9. С какими ошибками мальчик написал диктант? (грубые)
 10. _С грубыми ошибками.
 11. Рядом с каким общежитием находится метро? (студенческое)
 12. _Возле студенческого.
 13. За какими продуктами Анна пошла в магазин? (молочные)
 14. _За молочными.
 15. С какой сестрой она встретилась? (младшая)
 16. _С младшей сестрой.

Моя семья – это семь „Я”

С удовольствием расскажу о своей семье. Мне с семьёй повезло. У меня прекрасные родители. Заботливые, добрые, всегда помогут советом, если попросишь.

Отец мой по профессии инженер, он любит технику и всё свободное время проводит в мастерской, которую устроил в гараже.

Мама у меня детский врач. Она работает в детской больнице. Очень любит работу и переживает за больных детей. Она отличная хозяйка и прекрасно готовит.

У меня два брата. Старший брат, Сергей, – студент, будущий учитель математики. Ему 19 лет. Младший, Виктор, учится в седьмом классе. Ему 12 лет.

Младшая сестра, Нина, учится во втором классе. Ей 7 лет. Она очень любит животных. Седьмой член нашей семьи – это наша собака Джек. Он очень весёлый и преданный пёс. Мы все его очень любим. У нас много родственников и друзей, поэтому в доме часто бывают гости. Мы любим принимать гостей.

У нас есть семейные традиции и правила:

 • Когда кому-нибудь плохо, постарайся помочь ему.
 • Не жди, пока тебя попросят что-то сделать. Сделай сам!
 • На заботу отвечай заботой.

Вопросы и задания

 1. Большая ли семья у рассказчика?
 2. Да
 3. Назовите членов семьи, о которой вы только что прочитали.
 4. Его мама детский врачь его папа инженер его 2 брата Сергей и Виктор. Сергей студент а Виктор учится в 7 классе. также у них есть собака.
 5. Какие ещё слова, обозначающие родственников вы знаете?
 6. Родственная душа
 7. Как вы думаете, почему Джека считают членом семьи?
 8. Потому что собака верный друг человека и считается членом семьи
 9. Объясните значения этих слов на русском языке.
  Например: дядя – это брат папы или мамы.

  дедушка – папа мамы или папа папы
  бабушка – мама мамы или мама папы
  племянник – сын дяди или тети
  племянница – дочь дяди или дочь тети
  тётя – Сестра мамы или сестра папы
  двоюродный брат – Сын дяди или тети
  двоюродная сестра – Дочь дяди или тети

Проектное задание

Подготовьте презентацию о своей семье (текст / аудио / видео). Опишите членов своей семьи, расскажите, сколько им лет, кем они работают или где учатся. Есть ли у вас семейные традиции? Расскажите и о них. При желании дополните презентацию фотографиями или видео. Результаты выложите у себя в блоге.

Моя семья большая. У меня есть брат и он хорошо знает таблицу умножение и знает английский. У меня есть мама и она учительница английского языка. Есть бабушка и она хорошо знает математику еще у меня есть дядя и он спортсмен. Есть еще двоюродный брат и он обожает футбол. И я очень люблю свою семью мне повезло с ними.

Барэкендан

 1. Зачем муж купил масло и рис?
 2. Муж купил масло чтобы отпраздновать Барэкендан
 3. Почему это не понравилось жене?
 4. Она не знала про этот праздник
 5. Знала ли жена, что такое Барэкендан?
 6. Нет потому что она даже и не знала зачем муж принес рис и масло
 7. Как молодому человеку удалось обдурить жену? А мужа?
 8. Жену смог он обмануть потому что она не знала про Барэкендан а мужа смог потому что он не знал что лошади быстрее чем люди.

В день Барэкенданаа все люди идут в церковь молятся Богу и благодарят Бога за все что имеют. А в понедельник принято ходить к родственникам.

КОМУ, ЧЕМУ?

Тема: «Слова-предметы, отвечающие на вопросы КОМУ? ЧЕМУ?»

Обычно употребляется со словами нравиться, отдать, подарить, холодно, скучно, хорошо, плохо, можно, нужно и т.д.

Задание 1. Раскройте скобки.

Образец: Я говорил (Мария), что она не права. – Я говорил Марии, что она не права.

 1. Говори тише: ты мешаешь (брат) делать уроки.
 2. Говори тише: ты мешаешь брату делать уроки.
 3. Я всегда отвечаю (дедушка) на его сообщения.
 4. Я всегда отвечаю дедушке на его сообщения.
 5. Мама часто читает (дочка) по вечерам.
 6. Мама часто читает дочке по вечерам.
 7. Благодаря (помощь) друзей мальчик не отстал от класса во время болезни.
 8. Благодаря помощи друзей мальчик не отстал от класса во время болезни.
 9. Учитель ответил (ученик) на его вопросы.
 10. Учитель ответил ученику на его вопросы.
 11. Я показала (контролёр) свой билет.
 12. Я показала контролёру свой билет.
 13. Он продал машину своему (сосед).
 14. Он продал машину своему соседу.
 15. (Девочка) стало холодно, и она закрыла окно.
 16. Девочке стало холодно, и она закрыла окно.
 17. (Пассажир) нужно купить билет.
 18. Пассажиру нужно купить билет.
 19. (Пациент) нельзя выходить на улицу – ему запретил врач.
 20. Пациенту нельзя выходить на улицу – ему запретил врач.
 21. (Пешеход) можно переходить дорогу только на зелёный свет.
 22. (Пешеход) можно переходить дорогу только на зелёный свет.
 23. (Гость) надо успеть на поезд, поэтому ему пора уходить.
 24. Гостью надо успеть на поезд, поэтому ему пора уходить.
 25. (Мальчик) скучно.
 26. Мальчику скучно.
 27. Благодаря (лекарство), которое мне выписал врач, я быстро поправился.
 28. Благодаря лекарству, которое мне выписал врач, я быстро поправился.
 29. (Анна) нравится ходить на дискотеки.
 30. Анне нравится ходить на дискотеки.
 31. (Ребёнок) стало грустно, потому что ему не дали конфет.
 32. Ребёнку стало грустно, потому что ему не дали конфет.
 33. (Малыш) трудно ходить без помощи взрослых.
 34. Малышу трудно ходить без помощи взрослых.
 35. (Человек) нужно понимание и сочувствие.
 36. Человеку нужно понимание и сочувствие.
 37. Они пошли по другой (улица) и потерялись.
 38. Они пошли по другой улице и потерялись.
 39. (Турист) было жарко в номере.
 40. Туристу было жарко в номере.
 41. (Собака) очень хотелось есть.
 42. Собаке очень хотелось есть.
 43. (Учитель) понравился ответ ученика.
 44. Учителю понравился ответ ученика.
 45. (Таня) стало плохо.
 46. Тане стало плохо.
 47. Мы подарили (бабушка) конфеты и цветы.
 48. Мы подарили бабушке конфеты и цветы.
 49. (Алёна) было весело в компании близких друзей.
 50. Алёне было весело в компании близких друзей.
 51. Благодаря (талант) хирурга операция прошла успешно.
 52. Благодаря таланту хирурга операция прошла успешно.
 53. Слезами (горе) не поможешь.
 54. Слезами горе не поможешь.
 55. (Дело) – время, а (потеха) – час.
 56. Делу – время, а потехе – час.
 57. Завтра я еду к (друг) в гости.
 58. Завтра я еду к другу в гости.
 59. Ходить по (дорога) ночью небезопасно.
 60. Ходить по дороге ночью небезопасно.

Задание 2. Раскройте скобки.

 1. (Дети) стало холодно на улице, и они зашли в дом.
 2. Детям стало холодно на улице, и они зашли в дом.
 3. (Братья) нужно рано вставать.
 4. Братьям нужно рано вставать.
 5. (Школьники) надо читать новый текст.
 6. Школьникам надо читать новый текст.
 7. Мы едем в гости к (родственникам).
 8. Мы едем в гости к родственникам.
 9. Мне нужно позвонить (родители).
 10. Мне нужно позвонить родителям.
 11. (Зрители) понравился новый спектакль.
 12. Зрителям понравился новый спектакль.
 13. Александр привёз подарки своим (друзья).
 14. Александр привёз подарки своим друзьям.
 15. Учитель объяснил (ученики) новое правило
 16. Учитель объяснил ученикам новое правило.
 17. Бабушка читает (внуки) сказку.
 18. Бабушка читает внукам сказку.
 19. Режиссёр объяснил (актёры), как они должны играть сцену.
 20. Режиссёр объяснил актёрам, как они должны играть сцену.
 21. Марта подарила (сёстры) духи на Восьмое марта.
 22. Марта подарила сёстре духи на Восьмое марта.
 23. Москва (слёзы) не верит.
 24. Москва слёзам не верит.
 25. Дурная голова (ноги) покоя не даёт.
 26. Дурная голова ногам покоя не даёт.
 27. Мы показали фотографии нашим (знакомые).
 28. Мы показали фотографии нашим знакомые.
 29. Директор написал письмо (партнёры) из Москвы.
 30. Директор написал письмо партнёры из Москвы.

Մայրենի ( կուտակումներ )

1. Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:

Մի անգամ առավոտյան Ջելսոմինոն գնաց իրենց պարտեզն ու տեսավ՝  բոլոր տանձերը հասել  են:  Տանձերը, ախր, միշտ այդպես  են,   ոչ  ոքի  ոչինչ  չեն  ասում, բայց իրենց համար հասնում  են,  և մի գեղեցիկ  օր  էլ  տեսնում  ես՝  արդեն  հասել  են,  ու  եկել է քաղելու ժամանակը:

«Ափսոս, որ սանդուղք  չեմ վերցրել հետս,- մտածեց Ջելսոմինոն: — Արի գնամ, տանից սանդուղք բերեմ ու մի հատ  էլ երկար ձող՝ վերևի ճյուղերից տանձը թափ տալու համար»:

Բայց այդ պահին  նրա գլխում մի ուրիշ միտք ծագեց, ավելի ճիշտ՝ մի փոքր քմահաճույք. «Իսկ եթե  օգտվեմ իմ ձայնի՞ց»:

 • Անգիր սովորի՛ր  Հ. Թումանյանի  «Իմ երգը»  բանաստեղծությունը:
 • Անծանոթ բառերը  բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:
 • Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ՝ պարգև, շնորհք, անվերջ, բարձունք, փորձանք, աշխարհ :
 • Բանաստեղծության միջից գտի՛ր և դո՛ւրս գրիր  անծեր բառի հոմանիշները:
 • Բանաստեղծության միջից գտի՛ր և դո՛ւրս գրիր երկյուղ բառի հոմանիշը:
 • Փորձի՛ր  բացատրել բանաստեղծության վերնագ
 • Անծեր-անվերջ
 • Երկյուղ-ահ 

Իմ երգ ասելով բանաստեղծը նկատի ունի բանաստեղծություն որը երգի պես քաղցր է ու հնչեղ և բարությունը, շնորհքն ու սերը գանձեր են ի վերուստ։

 • Կրի՛ր  Հ. Թումանյանի  «Իմ երգը»  բանաստեղծությունը:

 • Հ. Թումանյանի «Չախչախ թագավորը» հեքիաթը շատ լավ կարդալ սովորի՛ր:
 • Հեքիաթից դո՛ւրս գրիր անծանոթ բառերը, բացատրի՛ր, սովորի՛ր: Տեղադրի՛ր բլոգումդ՝ վերնագրելով այսպես.  «Չախչախ թագավորը» հեքիաթի բառարան:
 • Անծանոթ բառեր
 • ջաղացպան, քուրք, փոստալ, բաղաջ, լինգը, կոտը, վեզիրն, խնամախոս, քավոր, բաժինք, նախիր, խոտհարքներ, վառիկ, աղուհացը, զուռնով
 • Ջաղացպան-Ջրաղացպան
 • Քուրք-Մուշտակ
 • Փոստալ-Մորթե հնամաշ գլխարկ
 • Բաղարջ-Չթթված խմորից թխած: Բաղարջ հաց:
 • Լինգ-Մետաղյա ձող, նիգ։
 • Կոտ-Փայտե աման, որ իբրև չափ Էր ծառայում հացահատիկի համար:
 • Վեզիր-Մերձավոր Արևելքի մի շարք երկրներում՝ բարձրաստիճան պալատական պաշտոնյա՝ խորհրդական:
 • Խնամախոս-ուզնկան
 • Քավոր-Կնքահայր
 • Բաժինք-Օժիտ
 • նախիր- Խոշոր եղջերավոր անասունների հոտ՝ խումբ
 • Խոտահարքներ-Խոտ հարք-խոտհունձ
 • Վառիկ-Հավի էգ ճուտ
 • Աղուհաց-կերակուր, սնունդ, երախտիք
 • Զուռնա-Արևելյան սրինգի մի տեսակ:
 • Հ. Թումանյանի «Չախչախ թագավորը» հեքիաթը նորի՛ց կարդա, դերերով պատմե՛լ սովորիր:
 • Հեքիաթից դո՛ւրս գրիր 5 պարզ, 5 բարդ  և 5 ածանցավոր բառեր, դուրս գրածդ բառերը բաղադրիչների’ բաժանիր:
 • Նախիր, հոտ, վեզիր, կոտ, բաղարջ․ պարզ
 • կիսավեր, խնամախոս, խոտհարք, աղուհաց, ջաղացպան․ բարդ
 • Թագավոր, ձիավոր, մոխրոտ, լավություն, պատրաստություն․ ածանցավոր

 • Հ. Թումանյանի «Չախչախ թագավորը» հեքիաթը դերերով պատմե՛լ սովորիր(դասարանում բեմադրելու ենք):
 • Անգիր սովորիր Հ. Թումանյանի  «Պատրանք» բանաստեղծությունը:
 • Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր, բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:
 • Գրի՛ր պատրանք, մութ, քաջ, կուսական բառերի հոմանիշները:
  • Բացատրի՛ր բանաստեղծության վերնագիրը:

Պատրանք-խաբկանք

մութ-անլույս

քաջ-անվախ

կուսական-անարատ

Բանաստեղծության վերնագիրը նշանակում է անիրական երազանք՝ տենչ, խաբկանք

 • Հ. Թումանյանի «Երկ սև ամպ»  բանաստեղծությունը անգի՛ր սովորիր:
 •   Բանաստեղծության միջից դո՛ւրս գրիր անծանոթ  բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:
 • հալածական, Հողմը, Գահը, հոսանքով։
 • Հալածական-հալածվող
 • Հողմը-ուժեղ քամի
 • Գահ-Թագավորական իշխանություն
 • Հոսանք-Ջրի շարժումը, ընթացքը

 1. Հ. Թումանյանի «Երկու սև ամպ» բանաստեղծությունն անգի՛ր սովորիր:
 • Ի՞նչն է գերակշռում բանաստեղծության մեջ՝ գո՞ւյնը, թե՞ շարժումը: Պատասխանդ պատճառաբանի՛ր:
 • Շարժումը։ Շատ են շարժում արտահայտող տողերը։
 • Նկարի՛ր բանաստեղծությունը, ապա ձայնագրիր:
 • Ձայնագրվածը
 • Ո՞րն է բանաստեղծության գլխավոր իմաստն արտահայտող տողը: Դո՛ւրս գրիր և պատճառաբանիր, թե ինչու ես այդպես մտածում:
 • Երկու սև ամպ, հողմի առաջ
 • Գընում էին հալածական։
 • Ցույց է տալիս երկու սև ամպի պատմություն
 • Ի՛նքդ վերնագրիր բանաստեղծությունը:
 • Հալածական ամպերի պամությունը։
 • Արձակ, գրավոր պատմի՛ր բանաստեղծությունը:
 • Երկու սև ամպ հալածվում էին հողմից սակայն հողմին այդպես էլ չհաջողվեց անջատել-բաժանել նրանց ու անդադար գնում էին իրար կպած, միասին։

1.Կարդում ենք Թումանյան — Ընտրի՛ր Թումանյանի ստեղծագործություններից մեկը կամ մի քանիսը, կարդա՛ ընտանիքիդ անդամների հետ միասին: Ձայնագրի՛ր կամ տեսագրի՛ր: Տեղադրի՛ր բլոգումդ:

2. Խաղում ենք Թումանյան — Ընտրի՛ր Թումանյանի հեքիաթներից մեկը, ընտանեկան թատրոնի վերածի՛ր-բեմադրի՛ր, տեսագրի՛ր և տեղադրի՛ր բլոգումդ:

3. Երգում ենք Թումանյան- Ընտրի՛ր Թումանյանի բանաստեղծությունների հիման վրա գրված երգերից մեկը կամ մի քանիսը,  երգի՛ր ընտանիքիդ անդամների հետ միասին, տեսագրի՛ր կամ ձայնագրիր: Տեղադրի՛ր բլոգումդ:

Ես ընտրում եմ առաջին տարբերակը։

Ես կկարդամ <<Պատրանք>> բանաստեղծութունը

Ձայնագրվածը