Ա. դը Սենտ Էքզյուպերի. Փոքրիկ իշխանը (հատված)

3: Ինչպիսի՞ն է Փոքրիկ իշխանի մոլորակը: Նկարի՛ր այն, ապա կազմածդ երեք հարցերով տեղադրի՛ր բլոգումդ։ 

2: Գրի՛ր-պատրաստի՛ր  երեք հարց առանձնացված հատվածի  վերաբերյալ, որոնք  դասի ընթացքում կուղղես դասընկերներիդ:

Ինչու՞ հեղինակը չէր ուզում ,որ իր գիրքը կարդայն միայն զվարճության համար։

Ինչու՞ համար էր ուզում հեղինակը ,որ կարդային իր գիրքը։

 1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դո՛ւրս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:

եղ□այր-եղբայր__________________________

հար□ուր-հարյուր______________________________

պատմվա□քը-պատմվածքը______________________________

հեք□աթի-հեքիաթ______________________________

 1. Ի՞նչ է նշանակում երևակայել բառը.

(ա/) պատկերացնել
բ/ շինել
գ/ պատրաստել
դ/ կառուցել

 1. Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները.
         ա/ գեղեցիկ               սիրուն___________________
  բ/ շատ                      լիքը___________________
  գ/կախարդական    հեքիաթային____________________

դ/ մեծ                     հսկա_____________________

 1. Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը.

ա/ սիրտ – պարզ

բ/ բարեկամ — բարդ

(գ/ գեղեցկություն – պարզ)

դ/ անգետ — ածանցավոր

 1. Տեքստում հանդիպող հետևյալ բառերից ո՞րն է գործածված եզակի թվով.

ա/ խաղեր

բ/ պատուհաններ

գ/ թվեր

(դ/ իշխան)

 1. Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված.

ա/ գեղեցիկ — ածական

(բ/ տխուր — գոյական)

գ/ գառնուկ — գոյական

դ/ մոլորակ – գոյական

 1. Փակագծերում նշված բայերը համապատասխանեցրո՛ւ տեքստին:

(հասկանալ)_________________                    հասկացա__________________

(ճանաչել)_________________                    ճանաչեցի__________________

(հիշել)_________________                     հիշեցի__________________

(վախենալ)_________________                    վախենում եմ__________________
8. Տրված նախադասության մեջ գտի՛ր ենթական և ստորոգյալը:

  Իշխանիկը ապրում էր մի փոքրիկ մոլորակի վրա:
ենթակա   Իշխանիկը, ________________

ստորոգյալ   ապրում էր______________

 1. Տեքստից դուրս գրի՛ր մեկական պատմողական և հարցական նախադասություն:
  Երբեք նրանք չեն ասի. «Իսկ ինչպիսի՞ ձայն ունի նա______________________________________________________________________________

«Նա թռել եկել էր մի մոլորակից, որը կոչվում է № 612», դա նրանց կհամոզի, և նրանք քեզ այլևս չեն ձանձրացնի հարցերով:______________________________________________________________________________

 1. Տեքստում ընդգծված նախադասության մեջ բաց է թողնված մեկ կետադրական նշան: Լրացրու՛:
 2. ամենևին էլ չեմ ուզում ,որ իմ գիրքը կարդան միայն զվարճության համար։
 3. Ի՞նչ են շատ սիրում մեծահասակները:
  Թվերը__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 1. Ի՞նչ էին հարցնում մեծահասակները նոր բարեկամի մասին:
  Քանի՞ տարեկան է նա: Քանի՞ եղբայր ունի: Քաշն ինչքա՞ն է: Ինչքա՞ն է վաստակում նրա հայրը__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 1. Ինչո՞ւ Փոքրիկ իշխանի մասին պատմելը հեշտ չէր.

ա/ հեղինակը մանրամասները չէր հիշում

բ/ արդեն վեց տարի էր անցել, ինչ նա և գառնուկը հեռացել էին

գ/ բարեկամներին շուտ էին մոռանում

(դ/ հեղինակի սիրտը ճմլվում էր)

 1. Ինչո՞ւ էր հեղինակը վախենում մեծահասակների նման դառնալուց.

ա/ ճիշտ հարցեր էին տալիս

բ/ ծիծաղում էին համարների և թվերի վրա

(գ/մեծահասակները թվերից բացի ոչնչով չէին հետաքրքրվում)

դ/ մեծահասակները շատ բարեկամներ ունեին

 1. Դու՛րս գրիր այն հատվածը, որտեղ գրված է, որ երեխաները պետք է հասկանան և  ներեն մեծերին:
  Ի՜նչ կարող ես անել, այդպես են մեծահասակները: Չարժե նրանցից նեղանալ: Երեխաները մեծահասակների նկատմամբ պետք է ներողամիտ լինեն:____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Հ. Թումանյան. Մոծակն ու մրջյունը

Անծանոթ բառերը

դալկանալ-դժգունել

տարաժամ-ոչ ժամանակին

թուխ-թուխ-Շատ թուխ

պահապան-Նույնն է՝ Պահակ

ծերպ-Ճեղք

զուգված-զարդարված

Գել-ոլորած

սազ էր ածում-նվագում էր

ցընծում-ուրախություն

թուխպ-մշուշ

մըճըրվում-( չգտա )

Երեսս էլի ձեզ եմ արել-ձեր կողմն եմ նայում

շահել-օգուտ ստանալ

պահնորդ-Պահակ

մեջեմեջ-իրար հետ

կոկ-Հարթ

համայնք-Մեկ քաղաքի կամ գյուղի բնակչությունը որպես հասարակության ինքնավար
կազմակերպություն:

ջանք-եռանդ

պաշար կիտել-ուտելիք կուտակել

Կերթալ-գնալ

Կոտորակ

Կոտորակ

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Պատկերներից յուրաքանչյուրի գունավորած մասերն ու չգունավորած մասերը ներկայացրո՛ւ առանձին կոտորակների տեսքով։

2․ Ամբողջը բաժանված է 50 հավասար  մասերի։ Կոտորակի տեսքով ներկայացրու՛ այդ մասերից 5-ը, 12-ը, 24-ը, 48-ը, 50-ը։

3․ Ամբողջը բաժանված է 60 հավասար մասերի։ Կոտորակի տեսքով ներկայացրու՛ այդ մասերից 1-ը, 12-ը, 24-ը, 35-ը, 48-ը։

4․ Հաշվի՛ր 6սմ կողմով քառակուսու  մասի մակերեսը։

1) 6×6=36սմ

2) ( 36:3)x2=24սմ

5․ 1 արկղ խնձորը 24կգ է։ Հաշվի՛ր այդ խնձորի(    մասի զանգվածը։

( 24:6)x4=16կգ

6․ Գտի՛ր թվի նշված մասը։

2000-ի  մասը

(2000:10)x9=1800

140-ի  մասը

(140:7)x5=100

100-ի  մասը

(100:5)x5=100

7Հաշվի՛ր

320լ-ի  մասը

(320:8)x6=240

510մ2-ու  մասը

(510:17)x2=60մ

480կմ-ի  մասը

(480:16)x5=150կմ

8․ Աննան գնել էր 800գ կարագ։ Նա տորթի համար օգտագործեց այդ կարագի  մասը։ Որքա՞ն կարագ նա օգտագործեց տորթի համար։

(800:5)x3=480գ

Պատ․՝480գ:

Տնային առաջադրանքներ

1․ Պատկերներից յուրաքանչյուրի գունավորած մասերն ու չգունավորած մասերը ներկայացրո՛ւ առանձին կոտորակների տեսքով։

2․ Ամբողջը բաժանված է 70 հավասար  մասերի։ Կոտորակի տեսքով ներկայացրու՛ այդ մասերից 6-ը, 11-ը, 41-ը, 58-ը, 60-ը։

3․ Ամբողջը բաժանված է 90 հավասար մասերի։ Կոտորակի տեսքով ներկայացրու՛ այդ մասերից 1-ը, 17-ը, 26-ը, 35-ը, 78-ը։

4․ Հաշվի՛ր 7սմ կողմով քառակուսու  մասի մակերեսը։

1) 7×7=49(սմ)

2) (49:7)x4=28(սմ)

5․ 1 արկղ խնձորը 36կգ է։ Հաշվի՛ր այդ խնձորի  մասի զանգվածը։

(36:4)x3=27(կգ)

6․ Գտի՛ր թվի նշված մասը։

35-ի  մասը

(35:7)x3=15

420-ի  մասը

(420:6)x5=350

180 – ի  մասը

(180:9)x5=100

7Հաշվի՛ր

415կգ-ի  մասը

(415:5)x2=166կգ

480 դրամի  մասը

(480:6)x5=400դր

18ժ-ի  մասը

(18:3)x2=12ժ

8․ Սոնան կարդացել էր 126 էջանոց գրքի  մասը։ Քանի՞ էջ է այդ գրքից կարդացել Սոնան։

(126:6)x5=100էջ

Պատ․՝100էջ։

Tom thumb ( part one )

sword-թուր

shield-վահան

needle-ասեղ

button-կոճակ

soldier-զինվոր

thumb-բթամատ

true-ճիշտ

to like-հավանել

to be sad-տխուր լինել

to go for a walk-գնալ զբոսանքի

Choose the right word.
A husband and wife had no  children (had, had no).
One day they found a boy in a flower (a boy, a girl).
He had a green coat (yellow, green).
He had yellow trousers (red, yellow).
He had a yellow hat (yellow, white).
His mother made little boots (big, little).
She gave Tom a needle for a sword (sword, shield).
She gave Tom button for a shield (button, needle).

Осень

Добрый день!

Ваше проектное задание: расскажите о том, что бывает весной (погода, природа, весенние развлечения и т.д.), а также о том, нравится ли вам весна и почему.Формат: текст / аудио / видео.
Результаты выложите в блоге и отправьте мне, пожалуйста, ссылку.
Спасибо!

ПОГОДА ВЕСНОЙ

Весной природа просыпается, животные встают со спячки а растения расцветают деревья зеленеют, тает лед и снег. А солнце выбирается из облаков и светит ярко.

ЧЕМ МОЖНО ЗАНЯТСЯ ВЕСНОЙ?

Можно прогуляться с друзьями, покататься на велосипеде или на самокате и посадить деревья и разные цветочки.

Ամերիկայի հայտնագործումը. մաս 2

Տեկստը

Ինչո՞ւ էին եվրոպացիները ձգտում Հնդկաստան և Չինաստան հասնել ծովային ուղով:

Որովհետև ծովային ուղով ապահով էր կարճ ու հեշտ։

Ինչպե՞ս էր ծրագրել Կոլումբոսը հասնել Հնդկաստան:

Ծովով

Ի՞նչ նշանակություն ունեցան Կոլումբոսի ճանա­պարհորդությունները մարդկության համար:

Նոր աշխարհ հայտնաբերվեց, Կուբան

Աշխարհի քարտեզով գտիր, թե աշխարհագրական ի՞նչ անուններ կան ի պատիվ Կոլումբոսի:

Կոլումբիան

Ինչո՞ւ Նոր աշխարհը Ամերիկա կոչվեց:

Ամերիկա այն կոչվել է ի  պատիվ մեկ ուրիշ ճանապարհորդի՝ Ամերիգո Վեսպուչիի:

Լոռու մարզի քաղաքները

Առաջադրանք

 • Տեղեկություններ գրել Լոռու մարզի քաղաքների մասին։

Քաղաք Ստեփանավան

Քաղաքը գտնվում է Ձորագետի հովտում, գետին հարակից հարթավայրի վրա, Բազումի լեռնաշղթայից հյուսիս։ Հեռավորությունը Երևանից 144 կմ է: 10-րդ դարում եղել է պատմական Տաշիր-Ձորագետի (Կյուրիկյանների) թագավորության մայրաքաղաքը՝ Լոռե բերդաքաղաքով։ Դավիթ Անհողինի (989-1048 թթ.) օրոք Կյուրիկյանների թագավորությունը հզորացավ և ընդլայնեց թագավորության տարածքները, իսկ Ստեփանավանի տարածքը “Լոռե” անվանումով կազմեց թագավորության կալվածքի մի մասը։

Քաղաք Տաշիր

Հիմնադրվել է 1844 թ. Ռուսական Կայսրության կառավարության կարգադրությամբ Սարատովի մարզից այստեղ տեղափոխված ռուսների կողմից և Կովկասի փոխարքայի անունով կոչվել է Վորոնցովկա։ 1935 թ այն վերանվանվել է հեղափոխական գործիչ Կալինինի անունով և կոչվել Կալինինո։ 1961 թ. դարձել է քաղաքատիպ ավան, իսկ 1983 թ դասվել է Հայաստանի քաղաքների շարքին։ Տաշիր է վերանվանվել 1991 թ. Տաշիր գավառի անունով։

Քաղաք Սպիտակ

Փամբակի գեղատեսիլ հովտում, Փամբակ գետի և նրա Փամբիջուր վտակի ափերին տարածված Սպիտակ քաղաքը մինչև 1949 թվականը կոչվել է Համամլու։ Կլիման բարեխառն է, մեղմ ձմեռով, չափավոր տաք ամառով:

Քաղաք Շամլուղ

Հիմնադրվել է 1770 թվականին 1763 թվականին վրաց Հերակլ 2 թագավորի կողմից Լոռի հրավիրված և Ախթալայում բնակություն հաստատած հույն կապարագործ-հանքագործների կողմից: Վերջիններս համոզվելով որ ցածր է Ախթալայի հանքերում պղնձի և արծաթի պարունակությունը գտնում են նոր հանքավայրեր և տեղափոխվելով 1770 թվականին հիմնում են Մադան(ներկայումս Ալավերդու վարչական կազմում) և Շամլուղ գյուղերը:

Թեստ 2

Թեստ 2

Ավետիք Իսահակյան

ԵՂՆԻԿԸ

«Մի անգամ իմ բարեկամ մի որսորդ մեր հանդի անտառուտ սարերից մի եղնիկ նվեր բերեց երեխաներիս համար»:
Այսպես սկսեց ընկերս աշնանային մի երեկո, երբ նստած միասին նրա պատշգամբում, հիացած նայում էինք հեքիաթական վերջալույսով վարվռուն սարերին, որոնց վրա մակաղած հոտերի նման մեղմորեն հանգչում էին ոսկեգեղմ անտառները:
«Այդ մի մատաղ ու խարտյաշ եղնիկ էր̀  խորունկ, սև ու ջինջ աչքերով, որ ծածկվում էին երկայն, նուրբ թարթիչների տակ:
Կամաց-կամաց մեր վրա սովորեց նա. էլ չէր փախչում, չէր վախենում մեզնից. մանավանդ շա՜տ մտերմացել էր երեխաներիս հետ. նրանց հետ միասին վազվզում էր պարտեզում, նրանց հետ ճաշում էր, նրանց հետ քնում:
Մի բան ինձ շատ էր զարմացնում: Եղնիկը թեև այնպես ընտելացել էր մեզ, սովորել էր մեր տանն ու դռանը, բայց մեկ-մեկ մեզնից թաքուն բարձրանում էր այս պատշգամբը և ուշագրավ, լռիկ նայում էր հեռու` անտառներով փաթաթված սարերին. ականջները լարած խորասույզ լսում էր անտառների խուլ ու անդուլ շառաչը, որ երբեմն ուժեղանում էր, երբեմն բարականում` նայելով հովերի թափին: Նայում էր նա այնպե՜ս անթարթ և այնպե՜ս ինքնամոռաց, որ երբ պատահում էր բարձրանում էի պատշգամբը, ինձ բավական միջոց չէր նկատում և երբ հանկարծ ուշքի էր գալիս, նետի պես ծլկվում էր մոտիցս… Արդյոք գիտե՞ր նա, որ ինքը ղողանջուն անտառների ազատ երեխան է եղել, որ մայրը այնտեղ է կաթ տվել իրեն, որ այնտեղ է իր հայրը եղջյուրները խփել կաղնիներին: Արդյոք, գիտե՞ր, որ այդ խուլ շառաչը անուշ-անուշ օրորել է իրեն առաջին անգամ, և ո՞վ գիտե, գուցե, երազներ է բերել իրեն, սիրուն երազներ… Խե՜ղճ եղնիկ… Կարոտ` իր սիրած գուրգուրող անտառներից և զանգակ աղբյուրներից, իր խարտյաշ մորից և շնկշնկան հովերի հետ վազող ընկերներից` հիմա տանջվում, տառապում է մեզ մոտ, մտածում էի ես: Եվ այնպես սրտանց ցավակցում էի նրան… Չէ՞ որ նա էլ մեզ պես մտածող և զգայուն հոգի ունի:
Ես շատ էի հարգում նրան, խնդրեմ չծիծաղես վրաս, այո՛, այնքան, որ երբ նա բարձրանում էր պատշգամբը, հեռացնում էի երեխաներիս, և թողնում էինք նրան մենակ իր ապրումների հետ…
Երբ գրկում էի նրան, այդ նազելի էակին, և նայում էի լեռնային աղբյուրների նման վճիտ աչուկների մեջ` տեսնում էի այնտեղ մի թախծալի, երազուն կարոտ…
Մի գիշեր, մի քամի գիշեր էր, սարերից անսանձ փչում էր քամին, դուռն ու պատուհանները ծեծում ու ծեծկում: Պարզ լսվում էր, որ այնտեղ, անտառում, դարավոր կաղնիներն ու վայրի ընկուզենիները ճակատում էին հողմի դեմ` աղմկում և գոռում: Եվ քամին բերում էր անընդհատ անտառի այդ լիակուրծք խշշոցն ու մռունչը, ու թվում էր թե` հենց մեր դռան առջև է աղմկահույզ, հողմածեծ անտառը: Երեխաներս վախից կուչ էին եկել. մինչդեռ եղնիկը դողում էր մի խենթ սարսուռով: Աչքերը կայծակին էին տալիս: Անթարթ, ամբողջովին լսելիք դառած` ականջ էր դնում նա անտառի հուժկու շառաչին, որ խոսում էր նրա հետ մայրենի լեզվով:
Անտառը կանչում է նրան, ընկերների ազատ վազքն է տեսնում նա մթին թավուտների մացառուտ ժայռերն ի վեր,- մտածում էի ես:
Մի փոքր հետո ավելի սաստկացավ քամին` փոթորիկ դառնալու չափ. մեկ էլ աղմուկով բացվեցին լուսամուտի փեղկերը, և մի ուժգին շառաչ միանգամից ներս խուժեց: Եղնիկը հանկարծակի մի ոստումով ցատկեց լուսամուտի գոգը` աչքերը սուզելով շառաչուն խավարի մեջ: Ես իսկույն վրա վազեցի բռնելու նրան, սակայն նա մի ակնթարթի մեջ թռավ լուսամուտից պարտեզը և ծածկվեց խավարների մեջ…
Դե՛հ, հիմա՛ գնա ու գտիր նրան իր հայրենի անծայր անտառներում…»:

 1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:
  —————————————————

փախչումերբպատշգամբըակնթարթի
—————————————————

—————————————————

 1. Տեքստից դու՛րս գրիր տրված բառերի հոմանիշները.

ա/զուլալ     վճիտ————————————————
բ/լուռ         լռիկ————————————————
գ/ակնդետ ուշագրավ————————————————
դ/ընտանի մտերմացել————————————————

 1. Դարձվածքները և համապատասխան բացատրությունները գրի՛ր իրար դիմաց.

ա/ լույս աշխարհ գալ ծնվել,հայտնվել——————————
բ/խելքը գլխին            դատող, բանիմաց, խելացի—————
գ/կողը հաստ              համառ, ինքնասածի, կամակոր——
դ/ճաշը եփել                մեկին պաժել, լավ ծեծել—————

ա/
բ/
գ/
դ/

 1. Տեքսից դու՛րս գրիր չորս բարդ բառ:

աղմկահույզ, հողմածեծ, խորասույզ, վերջալույս

——————————————
——————————————

——————————————

 1. Տրված օտար բառերը փոխարինի՛ր հայերեն համարժեքներով.

ա/զակազ—պատվեր———————
 բ/մալինա ——ազնվամորի——————

գ/կենգուրու ———————

դ/ստարտ—սկիզբ———————

 1. Տեքստից դու՛րս գրիր եզակի թվով գործածված չորս բառ:
  եղնիկ, պատշգամբ, քամի, երեխա————————————————

————————————————

————————————————

————————————————

 1. Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե այն ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված.
  ա/որսորդ – գոյական
  բ/եղնիկ – գոյական
  գ/առաջին –ածական սխալ
  դ/ազատ –ածական
 2. Տեքստից դու՛րս գրիր մեկական հարցական և բացականչական նախադասություն:
 3. Հարցական

 4. Արդյոք, գիտե՞ր, որ այդ խուլ շառաչը անուշ-անուշ օրորել է իրեն առաջին անգամ, և ո՞վ գիտե, գուցե, երազներ է բերել իրեն, սիրուն երազներ

Բացականչական

Նայում էր նա այնպե՜ս անթարթ և այնպե՜ս ինքնամոռաց, որ երբ պատահում էր բարձրանում էի պատշգամբը, ինձ բավական միջոց չէր նկատում և երբ հանկարծ ուշքի էր գալիս, նետի պես ծլկվում էր մոտիցս

 1. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 2. Գրի՛ր մեկ պարզ ընդարձակ նախադասություն, որի մեջ ստորակետ լինի:
  Անթարթ, ամբողջովին լսելիք դառած` ականջ էր դնում նա անտառի հուժկու շառաչին, որ խոսում էր նրա հետ մայրենի լեզվով:————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 3. Ինչպիսի՞ն էր եղնիկը: Նկարագրի՛ր եղնիկին ̀ օգտագործելով տեքստի բառերը:
  Մատաղ ու խարտյաշ եղնիկ էր̀  խորունկ, սև ու ջինջ աչքերով, որ ծածկվում էին երկայն, նուրբ թարթիչների տակ:————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 4. Ի՞նչն էր զարմացնում հեղինակին.

ա/ Եղնիկը շատ գեղեցիկ էր ̀  խորունկ, սև ու ջինջ աչքերով:

բ/Մտերմացել էր երեխաների հետ, նրանց հետ ճաշում էր, նրանց հետ քնում:
գ/Եղնիկը հանկարծակի մի ոստյունով ցատկեց լուսամուտի գոգը՝ աչքերը սուզելով շառաչյուն խավարի մեջ:

դ/ Եղնիկը թեև ընտելացել էր ընտանիքին ու տանը,բայց մեկ-մեկ թաքուն բարձրանում էր պաշգամբ և լռիկ նայում անտառներով փաթաթված սարերին:

 1. Ինչի՞ն կարող էր կարոտել եղնիկը:
 2. Իր ազատությանը ու իր մայրիկին ու ընկերներին, անտառին

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 1. Ինչո՞ւ է հեղինակը հարգում եղնիկին:
 2. Որովհետև եղնիկը զգայուն հոգի ունի։

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 1. Նկարագրի՛ր անտառը հողմի ժամանակ:Անտառում, դարավոր կաղնիներն ու վայրի ընկուզենիները ճակատում էին հողմի դեմ` աղմկում և գոռում: Եվ քամին բերում էր անընդհատ հողմածեծ անտառի այդ լիակուրծք խշշոցն ու մռունչը
  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Տեքսից դու՛րս գրիր այն նախադասությունը, որը քեզ  հուզեց:

Եղնիկը հանկարծակի մի ոստումով ցատկեց լուսամուտի գոգը` աչքերը սուզելով շառաչուն խավարի մեջ
———————————————————————————————————————————————————————————————————

Мамин подарок

Мамин подарок

К Восьмому марта все ребята в нашем классе готовили подарки своим мамам, сестрам и бабушкам. И вели себя хорошо.

И мы с Ваней тоже решили хорошо себя вести и сделать маме подарок, но так, чтобы она пока ничего не знала. Ваня сказал, что это называется «сюрприз».

Этот сюрприз мы долго придумывали и даже подрались немного, но не очень больно, а когда придумали, у меня уже была небольшая шишка на лбу. Это Ваня нечаянно стукнул меня тарелкой.

Мы приготовили такие подарки: куклу на чайник — я сшила ей новую юбку, — купили коробку с конфетами и обвязали её самой красивой лентой. А две конфеты мы попробовали, чтобы узнать, вкусно или нет. Оказалось, очень вкусно. Ваня хотел ещё попробовать, но я не позволила. Потом мы положили все подарки на стол и стали ждать, когда придёт мама…

Когда мама зашла в комнату и увидела подарки, она очень обрадовалась, засмеялась, стала нас целовать и сказала, что мы необыкновенные дети.

А что особенного? Мы самые обыкновенные, но лучше нашей мамы никого нет.

Вопросы и задания

 • Кто рассказчик – мальчик или девочка? По каким словам вы это поняли?
 • Это девочка вот доказательства
 • _Но я не позволила
 • _Միջագետքը
 • К какому празднику ребята готовили подарки?
 • На 8-ое марта
 • Что такое сюрприз?
 • Подарок про который ты не говоришь или не знаешь
 • Какой подарок ребята собирались подарить маме?
 • Коробка конфет, кукла сшитая в ручную, новую юбку для мамы
 • Почему мама назвала детей необыкновенными?
 • За хорошие и полезные подарки.

Изучите тексты поздравительных открыток для мам и бабушек. Придумайте свой текст и сделайте открытку. Разместите открытку у себя в блоге.

Вот моя открытка

Любимая мама!
Поздравляю тебя с 8 марта! Желаю тебе быть здоровой и самой счастливой.
Твоя дочь,
Тамара.

Дорогая мамочка!
С Восьмым марта тебя! Пусть в твоей жизни всегда светит солнышко. Всегда улыбайся!
С любовью,
Виктор.

Бабушка, с 8 марта!
Никогда не болей и не скучай!
Целую,
Оксана.