Проект я умею

Задание 1. Из данных слов составь предложения.

Дома, около, сад, дедушки, фруктовый

Деревья, в, растут, какие, саду

Ароматная,  малина, какая, и, крупная

Continue reading “Проект я умею”

Рассказ какой был Давид

Давид Сасунский жил у своего дяди. Он был храбрым добрым и бесстрашным. Его громкие песни пугали всех животных. Его ботинки были из стали. Он былармянским сильным эпическим героем.

Continue reading “Рассказ какой был Давид”

13.05.2020

 1. Պատմի՛ր 674 820 թվի մասին:
 2. Թիվը գրի՛ր տառերով. Վեց հարյուր հազար յոթանասունչորս հազար ութ հարյոր քան
 3. Ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով 600000+70000+4000+800+20
 4. Հարևան թվերն են
 5. Հաջորդող թիվն է 674821
 6. Նախորդող թիվն է 674819
 7. Մեծացրո՛ւ 258.145-ով, 80813-ով.
  6 7 4 8 2 0
    8 0 8 1 3
  7 5 5 6 3 3

 

  6 7 4 8 2 0
  2 5 8 1 4 5
  9 3 2 9 6 5

 

 1. Փոքրացրո՛ւ 40937-ով, 203451-ով.
  6 7 4 8 2 0
  2 0 3 4 4 1
  4 7 1 3 7 9

 

  6 7 4 8 2 0
    4 0 9 3 7
  6 3 3 8 8 3

 

 1. Մեծացրո՛ւ 100 անգամ. 674820×100=67492000
 2. Փոքրացրո՛ւ 10 անգամ.674820:10=67482
 3. Թվի թվանշաններով կազմի՛ր հնարավոր ամենափոքր վեցանիշ թիվը.204678
 4. Թվի թվանշաններով կազմի՛ր հնարավոր ամենամեծ վեցանիշ թիվը.876420
 5. Թվի թվանշաններով կազմի՛ր 5 հատ վեցանիշ թիվ.206748, 467802, 608274, 742068, 874820,
 6. Կազմածդ թվերը դասավորի՛ր նվազման կարգով. 874820 742068 608274 467802 206748
 7. Լուծի՛ր խնդիրները։

 

Ա․ Հաշվի՛ր այն երեք թվերի գումարը, որոնցից առաջինը 450 է, երկորդը 10 անգամ փոքր է առաջինից, իսկ երրորդը 5 անգամ մեծ է երկորդից։

Լուծում 1) 450:10=45 45×5=225

 

2) 450+225+45=675

 

Պատ՝720

 

 

Բ․ Գտի՛ր այն երեք թվերի գումարը, որոնից առաջինը 2500 է, երկորդը առաջինից 10 անգամ փոքր է, իսկ երրորդը առաջինից 10 անգամ մեծ է։

Լուծում 1) 2500:10=250 2500×10=25000

 

2) 2500+250+25000=27750

 

 

Պատ՝27750

 

 

Գ․ Երեք թվերի գումարը 8000 է։ Առաջին գումարելին 1800 է, որը 2 անգամ փոքր է երկրորդ գումարելիից։ Գտի՛ր երրորդ գումարելին։

Լուծում 1) 1800:2=900

 

2) 1800+900=2700+8000=5300

 

Պատ՝․5300

 

Դ․ Երեք թվերի գումարը 18500 է։ Առաջին գումարելին 4500 է, երկրորդ գումարելին 2 անգամ մեծ է առաջինից։ Գտի՛ր երրորդ գումարելին։

Լուծում 1) 4500×2=9000

 

2) 18500-9000=9500

Պատ՝ 9500

07.05.2020

 1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

654187 – վեց հարյուր հազար հիթսունչորս հազար հազար հարյուր ութանասունյոթ

485950 – չորս հազար ութանասունհինգ հազար ինը հարյուր հիթսուն

475100 – չորս հարյուր յոթանասունհինգ հազար հարյուր

 1. Տրվածթվերըներկայացրո՛ւկարգայինգումարելիներիգումարիտեսքով.

9475 = 9000+400+70+5

34567 =30000+4000+500+60+7

236149 =200000+30000+6000+100+40+9

 1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

30 x 10 =300

70 x 4 =280

50 x 90 =4500

20 x 600 =12000

6000 x 30 =18000

500 :100 =5

9000 : 10 =900

350 : 7 =50

6300 : 900 =70

56000 :  80 =700

 1. Որոշի՛ր յուրաքանչյուր առարկայի արժեքը։

Լուծում ռ100 մ․ 350 ք․ 100

Պատ՝ Լուծում ռ100 մ․ 350 ք․ 100

 

Ինչքա՞ն գումար է հարկավոր յուրաքանչյուր առարկայից մեկական գնելու համար։

Լուծում 100+350+100=550

Պատ՝550

Ինչքա՞ն գումար է հարկավոր յուրաքանչյուր առարկայից տասական գնելու համար։

Լուծում 1) 100×10=1000 350×10=3500 100×10=1000

 

2) 3500+1000+1000=55000

Պատ՝5500