Մաթեմ Փաթեթ 3

Սեպտեմբերի 22-25

Դասարանական առաջադրանքների փաթեթ

Թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

1․ Տրված թվերը ներկայացրու՛ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։

 • 67- 60+7, 10x6x1’
 • 308 – 300+8, 30x10x1
 • 4552 – 4000 + 500 + 50 + 8, 1000 x 4 x 1
 • 50305 – 50000 + 300 + 5, 10000 x 5

2.Կարգային միավորների գումարը գրի՛ր թվի տեսքով։

 • 6‧10000+2‧1000+5‧10+5‧1=1200000010
 • 4‧100000+3‧100+2‧1=40000005
 • 5‧100000+4‧10000+3‧1000+8‧100+7‧10+2‧1=50000000000017
 • 1‧100000+4‧10000+2‧1000+6‧100+6‧10+8‧1=10000000000000026

3․ Գրի՛ր այն թիվը, որը կազմված է միայն՝

 • 7 տասհազարյակից, 3 հազարյակից և 8 միավորից
 • 70308
 • 2 հազարյակից, 2 հարյուրյակից և 2 միավորից
 • 222
 • 5 հարյուրհազարյակից, 5 հազարյակից և 5 տասնյակից
 • 500550

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s