Մաթեմ Փաթեթ ( տնայն 2 )

Սեպտեմբերի 22-25

Տնային առաջադրանքների փաթեթ

Թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

1․ Տրված թվերը ներկայացրու՛ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։

  • 24 = 20+ 4,
  • 267 = 200 + 60 + 7
  • 3254 = 3000 + 200 + 50 + 4
  • 10201 = 10000 + 200 + 1

2Կարգային միավորների գումարը գրի՛ր թվի տեսքով։

  • ·      2‧100000+4‧100+5‧1= 200000+400+5=200405
  • 8‧10000+3‧1000+2‧10=
  • 4‧100000+3‧10000+2‧1000+7‧100+4‧10+5‧1=400000+30000+2000+700+40+5=432740

3 Գրի՛ր այն թիվը, որը կազմված է միայն՝

  • 5 հազարյակից, 2 հարյուրյակից  520
  • 4 հարյուրհազարյակիցև 3 տասնյակից 400030

4․ Որքանո՞վ կփոքրանա 34581 թիվը, եթե նրա գրության երրորդ գրված թվանշանը փոխարինենք 2-ով։ 34281 կստանաք և կփոքրանա 300

Թվերի կցագրում

5 Որքանո՞վ կմեծանա 18 թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք կստտանանք 4 թվանշանը։ կստանաք 418 և կմեծանա 400

6 Որքանո՞վ կմեծանա 487 թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 3 թվանշանը։  կստանաք 3487 և կմեծանա

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s