Հայրնագիտուցյուն

1․ Ուրվագծային քարտեզի վրա նշի՛ր ՀՀ մարզերը և մարզկենտրոնները։

2․ Թվարկե՜լ Հայաստանի Հանրապետության հարևան երկրները։

3․ Նայեք քարտեզին և թվարկեք Երևանի հարևան մարզերը։

Արարատ, Արագածունի

4․ Որո՞նք են ՀՀ-ի գլխավոր քաղաքները։

5․ Նշել տարածքով ամենամեծ և ամենափոքր մարզերը։

Վայոց ձորն

6․ Ո՞ր մարզում է գտնվում   Սևանա լիճը։

Արագածունիում

7․ Որ մարզն է որ ունի համանուն մարզկենտրոն։

8․ Որտե՞ղ է գտնվում ձեր բնակավայրը։

Երևանում

9․ Ո՞ր մարզն է, որ սահման չունի հարևան երկրների հետ։

10․ Ո՞ր մարզն է գտնվում հետևյալ մարզերի կենտրոնում՝

  • Շիրակ, Արագածոտն, Կոտայք, Տավուշ
  • Շիրակ, Լոռի, Կոտայք, Արմավիր
  • Արմավիր, Երևան, Կոտայք, Գեղարքունիք, Վայոց Ձոր
  • Արարատ, Գեղարքունիք, Վայոց Ձոր
  • Լոռի, Կոտայք, Գեղարքունիք