Աշուն օր

2. Կարմիրով գրված բառերը դուրս գրիր, ապա բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր: Օրան, օրան, Պաղեց Հևաց, հևաց. Մարմանդ-մարմանդ, Դալուկ-դալուկ,

օրան – Քաղած հացահատիկի խուրձ

Պաղեց – Տաք բանը (ճաշը, թեյը ևն) թողնել, որ սառի

Հևաց – ( չգտա )

Մարմանդ – մեղմ

Դաղուկ – ( չգտա

3. Կանաչով գրված բառերը դուրս գրիր, ապա գրիր այդ բառերի հոմանիշները:

առավոտ, արև, քող, քուն, մշուշ, քամին, ժիր,

Առավոտ – վաղ արավոտ

Արև – ( չգիտեմ )

Քող – թափանցիկ

Քուն – քնել

Մշուշ – մարախուղ

Քամին – ( չգիտեմ )

Ժիր – աշխուժ

4. Կապույտով գրված արտահայտությունները գրի՛ր մեկ բառով:

վար եկան, շար եկան, բուք արավ, սուգ արավ, շող կապեց,  մաղ տալով, աղ տալով, փախ տվավ, կախ տվավ, ցիր եկան

Վար եկան – ընկան

Շար եկան – շարվեցին

Բուք արավ – բքահարել 

Սուգ արավ – սգել

Շող կապեց – շողալ

Մաղ տալով – մաղել

Աղ տալով – աղալ

5. Ընտրի՛ր բանաստեղծական  6 տներից որևէ մեկը, պատկերացրո՛ւ՝ աշնանային օրվա որ պահն է, պատմի՛ր այդ հատվածը, ապա նկարի՛ր:

Սևուկ ամպեր վար եկան
Օրան, օրան,
Սարի վրա շար եկան։
Ծագեց առավոտ
Պաղեց, սառավ օդ։ – Աշուն

Տեղաց անձրև մաղ տալով,
Մարմանդ-մարմանդ,
Հոգնած տերև շաղ տալով։
Երկիր քուն դրավ,
Եվ թռչուն թռավ։ – ձմեր

Հուզված առուն փախ տվավ
Սողուն-սողուն,
Ձորում մշուշ կախ տվավ։
Քամին ելավ վեր,
Արավ տարուբեր։ – անձրև