Հայրեն

1.Կետերի փոխարեն գրի՛ր է կամ ե: Կարդում  եմ,  երգում  ես,    ամենաեժան,  խաղացել  են,  էկրանխաղացել  ենք,  Էջմիածին,  մանրե, ամենաերկար, տասներկու, վայրեջք,  տեսել  էք:
2. Կետերի փոխարեն գրի՛ր  օ  կամ ո: Ոսկեզոծվել,   օվքեր,   որդի,  ոդաչու,   տնորեն,  այսօր,  արջաորս,  ով,  մեղմորոր,   քնքշորեն,  անոգնական:
3. Ոսկեզօծվել, մեղմօրոր, քնքշորեն, վայրէջք, օգտակար, անէանալ (չքվել, անհետանալ) բառերով  փոքրիկ պատմությո՛ւն հորինիր:

Վայրէջք ոսկեզոց, մեղմօրոր վայր:

Հայրեն

1.Կետերի փոխարեն գրի՛ր է կամ ե: Կարդում  եմ,  երգում  ես,    ամենաեժան,  խաղացել  են,  էկրանխաղացել  ենք,  Էջմիածին,  մանրե, ամենաերկար, տասներկու, վայրեջք,  տեսել  էք:
2. Կետերի փոխարեն գրի՛ր  օ  կամ ո: Ոսկեզոծվել,   օվքեր,   որդի,  ոդաչու,   տնորեն,  այսօր,  արջաորս,  ով,  մեղմորոր,   քնքշորեն,  անոգնական:
3. Ոսկեզօծվել, մեղմօրոր, քնքշորեն, վայրէջք, օգտակար, անէանալ (չքվել, անհետանալ) բառերով  փոքրիկ պատմությո՛ւն հորինիր:

Ոսկեզոց վայրէջք օգտակար մեղմօրոր։