Հանելուկներ

Դասը

Ալ կարմիր կտերով, արյան գույնով երբ հասնում է ճաքում է ի ցույց դնում կարմիր հրաշք։

Արևի պես դեղնանարնջագույն, մեղրի պես քաղցր հալչում է բերանում։

The house

he House

Mr. and Mrs. Smith have one son and one daughter. The son’s name is John. The daughter’s name is Sarah.

The Smiths live in a house. They have a living room. They watch TV in the living room. The father cooks food in the kitchen. They eat in the dining room. The house has two bedrooms. They sleep in the bedrooms. They keep their clothes in the closet. There is one bathroom. They brush their teeth in the bathroom.

The house has a garden. John and Sarah play in the garden. They have a dog. John and Sarah like to play with the dog.

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:Question 1:How many children do Mr. and Mrs. Smith have?a One sonb No children One son and one daughterd One daughterQuestion 2:Who cooks in the kitchen?a Johnb Sarahc Mother FatherQuestion 3:Where does the family eat?a Kitchenb Living room Dining roomd BedroomQuestion 4:How many bedrooms are in the house?a One Twoc Threed FourQuestion 5:What do John and Sarah do in the garden?a Brush their teethb Sleep Playd Cook Restart this test

My name is john

My name is John

Hi! Nice to meet you! My name is John Smith. I am 19 and a student in college. I go to college in New York. My favorite courses are Geometry, French, and History. English is my hardest course. My professors are very friendly and smart. It’s my second year in college now. I love it!

I live in a big house on Ivy Street. It’s near the college campus. I share the house with three other students. Their names are Bill, Tony, and Paul. We help each other with homework. On the weekend, we play football together.

I have a younger brother. He just started high school. He is 14 and lives with my parents. They live on Mulberry Street in Boston. Sometimes they visit me in New York. I am happy when they visit. My Mom always brings me sweets and candy when they come. I really miss them, too!

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:Question 1:Where does John Smith go to college?a Boston New Yorkc Parisd BerlinQuestion 2:What is John Smith’s hardest course?a Artb Mathc French EnglishQuestion 3:Who shares a house with John Smith?a Anna, Margaret, and Tanyab Frank, Tony, and Mikec Bill, John, and Tom Bill, Tony, and PaulQuestion 4:How old is John Smith’s younger brother?a eleven fourteenc sevend thirteenQuestion 5:What does John Smith’s Mom bring him when they visit?a Candy and ice cream Sweets and candyc Flowers and coffeed Fruits and vegetables Restart this testContact usPrivacy   ©2017-2020 Lingua.com. All Rights Reserved.

Անհասկանալի բարեր

hardest course.-Դժվարը իրոք

It’s my second year in college now.- Ես կօլեդջի երկրորդ կուրսում եմ

on Ivy Street.- Այվի ճանապարներում ( Ես գիտեյ ինչ է նշանակում street բայց lvy street չե )

near  – մոտ

campus-կոմպուս

I share the house with three other students-ես անում եմ դասերը իմ ուրիշ ընկերների հետ

each -ամեն

younger-երիտասարդ

Mulberry-( ես translet-ով արեցի ինքը ինչվոր անհասկանալի բան ասաց )

brings-տանել

miss-կարոտել

Նուլիմ

1. Բնութագրի՛ր «Նուկիմ քաղաքի խելոքները» հեքիաթի պատգամավորներին և թագավորին: 

Թագավորը լավ արեց վոր չ սպանեց խելոքներին

Խելոքները խելոքեին

2. Համեմատի՛ր  նրանց հականիշ զույգերով: Շարքը շարունակի՛ր:

     Թագավոր                պատգամավորներ     

  1. խելացի                           անխելք ( չհասկացա )

3. Հեքիաթի  2-րդ մասից գտի՛ր  և դո՛ւրս գրիր այն նախադասությունը, որտեղ հականիշ զույգ կա:

Հակառակի պես գիշերը մի ճամփորդ է անցնում էդ տեղերով, տեսնում է մի տնկած ձողի շուրջը մարդիկ անուշ քնել են: Վեր է նայում` ձողի ծայրից μան է կախված:

4.Կետերը փոխարինի´ր  բ, պ  կամ  փ  տառերով (բ-պ-փ-ի ուղղագրությունը տե՛ս այստեղ): Շարքի բառերից նշված երեքը կհանդիպես  հեքիաթում: Փորձիր գտնել  այդ բառերը հեքիաթում և դուրս գրել նախադասությունները:

Բերան,

Սուր.,  սրրել,  դարբին,  խաշել,  թրտալ, ճամփա,  եր․ներանգ,  երեք,  համբուրել,  փրել, հինգշաթի, ճամթորդ,  դաս,  ճանափարհ,  խա․կանք,  աղանոց,  արև,  ե․այր:

Օրնաչափություներ

Օրինաչափություններ

Կներեք եթե 2 արաչադրանքը սխալեմ արել կասեք ինչ եմ սխալ արել մեյլով։

1 Ըստ օրինաչափության՝ գտի՛ր տրված հաջորդականության հերթական անդամը։

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31

244, 246, 248,  250, 252, 254, 256, 258, 260

1, 2, 3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 21,

1, 4, 9, 14, 17, 20, 25, 30

3, 6, 12, 24, 48, 51, 57, 69, 93, 138

78, 71, 64, 57, 50, 43, 34

147, 136, 125, 114,  103, 92, 81, 70

2Կռահի՛րօրինաչափոյունը և պարզի՛ր, թեորթիվը պետք էլ ինիդատարկվանդակում։

125616
176121
2510226
4211543
14361265
11480218
643111421
515314269

3․ Ի՞նչ թիվ պետք է գրել բաց թողնված տեղում։

20

3