Իմ քանդակագործուցյան մասին

Ես ընտրել եմ քանդակագործուցյուն վորովհետև ես սիրում քանդակել ու ինչևոր մի բան գործել իմ ամենա արաչին գործած բանը քանդակագործուցյանը դա Մարդուկ ու շնիկ ու սաղին ետ քանդակը շատ դուր եկավ։ Ուրբաթ օրը մենք անում ենք ազատ աշխատանք ու անում ենք ինչ ուզում ենք։ Երկու։ Երկուշափթի մեզ ասում են ինչ պիտի սարքենք իսկ մենք դա սարքումենք։ Մի օր մենք մեր աշխատանքերը ներկեցիք տարբեր գույների։ մի օր էլ մենք Հայաստանի մայրացամաքները արեցին կավից։ Մի օր էլ մենք պիկասոի քանդակ արեցինք։ Ժամանկ ար Ժամանակ մենք անում ենք քանդակներ պլաստիլինով ժամանակ ար ժամանակ կավով։ Ինձ շատ դուր է գալիս քանդակագործել։

Ու նկար

Տարբեր կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ

Տարբեր կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը

32406-2235:5=34889

 22355                  
20  447 32406         
  23      447          
  20     34889          
   35                   
   35                   
    0                   
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

30184-7025:5+9683=40904

70255                   
5   1405 1405 31221+   
20      30184   9683    
20     31221  40904    
  25                    
  25                    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

42588:7-205 6+960:3=

425887                  
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

2539+274 7=9877

274x  7338+             
 7   2539              
7338  9877              
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

25300-7000:8+3494=

70008                   
    8172                
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

4078 7-204:6+777:3=        

2046