Մաթեմ ( բոլոր ճոկատների համար )

 1. Դասը
 2. Գտնել երկնիշ զույգ թվերի քանակը:
  1) 90 2) 45 3) 44 4) 89
 3. 44-22+22
 4. Գտնել 36-ի և 84-ի ընդհանուր բաժանարարների քանակը:
  1) 4 2) 5 3) 6 4) այլ պատասխան
 5. 4
 6. Քանի՞ հատ երկնիշ թիվ կա, որոնց գրառման մեջ առկա է 3 թվանշանը:
  1) 20 2) 19 3) 18 4) այլ պատասխան
 7. 4
 8. Քանի՞ հատված կա նշված գծապատկերում:
 9. 1) 4 2) 5 3) 10 4) 9
 10. 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s