Լույս ու Ձայն

Տեկստ

Հարցեր և  առաջադրանքներ
1.Ո՞րն  է կոչվում  լույսի  աղբյուր:  Թվարկել  տեսակները: Արևը, աստղերը, արհեստական։
2. Ի՞նչն  են  անվանում  ձայն: Ձայնալարերի տատանվելը առաջացնում է ձայն
3.Ի՞նչն  են  անվանում  արձագանք: Ձայնը որոշ մարմինների դիպչելով կարող է անդրադառնալ հենց դա էլ կոչվում է արձագանք