Հ. Թումանյան. Մոծակն ու մրջյունը

Անծանոթ բառերը

դալկանալ-դժգունել

տարաժամ-ոչ ժամանակին

թուխ-թուխ-Շատ թուխ

պահապան-Նույնն է՝ Պահակ

ծերպ-Ճեղք

զուգված-զարդարված

Գել-ոլորած

սազ էր ածում-նվագում էր

ցընծում-ուրախություն

թուխպ-մշուշ

մըճըրվում-( չգտա )

Երեսս էլի ձեզ եմ արել-ձեր կողմն եմ նայում

շահել-օգուտ ստանալ

պահնորդ-Պահակ

մեջեմեջ-իրար հետ

կոկ-Հարթ

համայնք-Մեկ քաղաքի կամ գյուղի բնակչությունը որպես հասարակության ինքնավար
կազմակերպություն:

ջանք-եռանդ

պաշար կիտել-ուտելիք կուտակել

Կերթալ-գնալ

Կոտորակ

Կոտորակ

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Պատկերներից յուրաքանչյուրի գունավորած մասերն ու չգունավորած մասերը ներկայացրո՛ւ առանձին կոտորակների տեսքով։

2․ Ամբողջը բաժանված է 50 հավասար  մասերի։ Կոտորակի տեսքով ներկայացրու՛ այդ մասերից 5-ը, 12-ը, 24-ը, 48-ը, 50-ը։

3․ Ամբողջը բաժանված է 60 հավասար մասերի։ Կոտորակի տեսքով ներկայացրու՛ այդ մասերից 1-ը, 12-ը, 24-ը, 35-ը, 48-ը։

4․ Հաշվի՛ր 6սմ կողմով քառակուսու  մասի մակերեսը։

1) 6×6=36սմ

2) ( 36:3)x2=24սմ

5․ 1 արկղ խնձորը 24կգ է։ Հաշվի՛ր այդ խնձորի(    մասի զանգվածը։

( 24:6)x4=16կգ

6․ Գտի՛ր թվի նշված մասը։

2000-ի  մասը

(2000:10)x9=1800

140-ի  մասը

(140:7)x5=100

100-ի  մասը

(100:5)x5=100

7Հաշվի՛ր

320լ-ի  մասը

(320:8)x6=240

510մ2-ու  մասը

(510:17)x2=60մ

480կմ-ի  մասը

(480:16)x5=150կմ

8․ Աննան գնել էր 800գ կարագ։ Նա տորթի համար օգտագործեց այդ կարագի  մասը։ Որքա՞ն կարագ նա օգտագործեց տորթի համար։

(800:5)x3=480գ

Պատ․՝480գ:

Տնային առաջադրանքներ

1․ Պատկերներից յուրաքանչյուրի գունավորած մասերն ու չգունավորած մասերը ներկայացրո՛ւ առանձին կոտորակների տեսքով։

2․ Ամբողջը բաժանված է 70 հավասար  մասերի։ Կոտորակի տեսքով ներկայացրու՛ այդ մասերից 6-ը, 11-ը, 41-ը, 58-ը, 60-ը։

3․ Ամբողջը բաժանված է 90 հավասար մասերի։ Կոտորակի տեսքով ներկայացրու՛ այդ մասերից 1-ը, 17-ը, 26-ը, 35-ը, 78-ը։

4․ Հաշվի՛ր 7սմ կողմով քառակուսու  մասի մակերեսը։

1) 7×7=49(սմ)

2) (49:7)x4=28(սմ)

5․ 1 արկղ խնձորը 36կգ է։ Հաշվի՛ր այդ խնձորի  մասի զանգվածը։

(36:4)x3=27(կգ)

6․ Գտի՛ր թվի նշված մասը։

35-ի  մասը

(35:7)x3=15

420-ի  մասը

(420:6)x5=350

180 – ի  մասը

(180:9)x5=100

7Հաշվի՛ր

415կգ-ի  մասը

(415:5)x2=166կգ

480 դրամի  մասը

(480:6)x5=400դր

18ժ-ի  մասը

(18:3)x2=12ժ

8․ Սոնան կարդացել էր 126 էջանոց գրքի  մասը։ Քանի՞ էջ է այդ գրքից կարդացել Սոնան։

(126:6)x5=100էջ

Պատ․՝100էջ։

Tom thumb ( part one )

sword-թուր

shield-վահան

needle-ասեղ

button-կոճակ

soldier-զինվոր

thumb-բթամատ

true-ճիշտ

to like-հավանել

to be sad-տխուր լինել

to go for a walk-գնալ զբոսանքի

Choose the right word.
A husband and wife had no  children (had, had no).
One day they found a boy in a flower (a boy, a girl).
He had a green coat (yellow, green).
He had yellow trousers (red, yellow).
He had a yellow hat (yellow, white).
His mother made little boots (big, little).
She gave Tom a needle for a sword (sword, shield).
She gave Tom button for a shield (button, needle).

Осень

Добрый день!

Ваше проектное задание: расскажите о том, что бывает весной (погода, природа, весенние развлечения и т.д.), а также о том, нравится ли вам весна и почему.Формат: текст / аудио / видео.
Результаты выложите в блоге и отправьте мне, пожалуйста, ссылку.
Спасибо!

ПОГОДА ВЕСНОЙ

Весной природа просыпается, животные встают со спячки а растения расцветают деревья зеленеют, тает лед и снег. А солнце выбирается из облаков и светит ярко.

ЧЕМ МОЖНО ЗАНЯТСЯ ВЕСНОЙ?

Можно прогуляться с друзьями, покататься на велосипеде или на самокате и посадить деревья и разные цветочки.

Ամերիկայի հայտնագործումը. մաս 2

Տեկստը

Ինչո՞ւ էին եվրոպացիները ձգտում Հնդկաստան և Չինաստան հասնել ծովային ուղով:

Որովհետև ծովային ուղով ապահով էր կարճ ու հեշտ։

Ինչպե՞ս էր ծրագրել Կոլումբոսը հասնել Հնդկաստան:

Ծովով

Ի՞նչ նշանակություն ունեցան Կոլումբոսի ճանա­պարհորդությունները մարդկության համար:

Նոր աշխարհ հայտնաբերվեց, Կուբան

Աշխարհի քարտեզով գտիր, թե աշխարհագրական ի՞նչ անուններ կան ի պատիվ Կոլումբոսի:

Կոլումբիան

Ինչո՞ւ Նոր աշխարհը Ամերիկա կոչվեց:

Ամերիկա այն կոչվել է ի  պատիվ մեկ ուրիշ ճանապարհորդի՝ Ամերիգո Վեսպուչիի:

Լոռու մարզի քաղաքները

Առաջադրանք

 • Տեղեկություններ գրել Լոռու մարզի քաղաքների մասին։

Քաղաք Ստեփանավան

Քաղաքը գտնվում է Ձորագետի հովտում, գետին հարակից հարթավայրի վրա, Բազումի լեռնաշղթայից հյուսիս։ Հեռավորությունը Երևանից 144 կմ է: 10-րդ դարում եղել է պատմական Տաշիր-Ձորագետի (Կյուրիկյանների) թագավորության մայրաքաղաքը՝ Լոռե բերդաքաղաքով։ Դավիթ Անհողինի (989-1048 թթ.) օրոք Կյուրիկյանների թագավորությունը հզորացավ և ընդլայնեց թագավորության տարածքները, իսկ Ստեփանավանի տարածքը “Լոռե” անվանումով կազմեց թագավորության կալվածքի մի մասը։

Քաղաք Տաշիր

Հիմնադրվել է 1844 թ. Ռուսական Կայսրության կառավարության կարգադրությամբ Սարատովի մարզից այստեղ տեղափոխված ռուսների կողմից և Կովկասի փոխարքայի անունով կոչվել է Վորոնցովկա։ 1935 թ այն վերանվանվել է հեղափոխական գործիչ Կալինինի անունով և կոչվել Կալինինո։ 1961 թ. դարձել է քաղաքատիպ ավան, իսկ 1983 թ դասվել է Հայաստանի քաղաքների շարքին։ Տաշիր է վերանվանվել 1991 թ. Տաշիր գավառի անունով։

Քաղաք Սպիտակ

Փամբակի գեղատեսիլ հովտում, Փամբակ գետի և նրա Փամբիջուր վտակի ափերին տարածված Սպիտակ քաղաքը մինչև 1949 թվականը կոչվել է Համամլու։ Կլիման բարեխառն է, մեղմ ձմեռով, չափավոր տաք ամառով:

Քաղաք Շամլուղ

Հիմնադրվել է 1770 թվականին 1763 թվականին վրաց Հերակլ 2 թագավորի կողմից Լոռի հրավիրված և Ախթալայում բնակություն հաստատած հույն կապարագործ-հանքագործների կողմից: Վերջիններս համոզվելով որ ցածր է Ախթալայի հանքերում պղնձի և արծաթի պարունակությունը գտնում են նոր հանքավայրեր և տեղափոխվելով 1770 թվականին հիմնում են Մադան(ներկայումս Ալավերդու վարչական կազմում) և Շամլուղ գյուղերը:

Թեստ 2

Թեստ 2

Ավետիք Իսահակյան

ԵՂՆԻԿԸ

«Մի անգամ իմ բարեկամ մի որսորդ մեր հանդի անտառուտ սարերից մի եղնիկ նվեր բերեց երեխաներիս համար»:
Այսպես սկսեց ընկերս աշնանային մի երեկո, երբ նստած միասին նրա պատշգամբում, հիացած նայում էինք հեքիաթական վերջալույսով վարվռուն սարերին, որոնց վրա մակաղած հոտերի նման մեղմորեն հանգչում էին ոսկեգեղմ անտառները:
«Այդ մի մատաղ ու խարտյաշ եղնիկ էր̀  խորունկ, սև ու ջինջ աչքերով, որ ծածկվում էին երկայն, նուրբ թարթիչների տակ:
Կամաց-կամաց մեր վրա սովորեց նա. էլ չէր փախչում, չէր վախենում մեզնից. մանավանդ շա՜տ մտերմացել էր երեխաներիս հետ. նրանց հետ միասին վազվզում էր պարտեզում, նրանց հետ ճաշում էր, նրանց հետ քնում:
Մի բան ինձ շատ էր զարմացնում: Եղնիկը թեև այնպես ընտելացել էր մեզ, սովորել էր մեր տանն ու դռանը, բայց մեկ-մեկ մեզնից թաքուն բարձրանում էր այս պատշգամբը և ուշագրավ, լռիկ նայում էր հեռու` անտառներով փաթաթված սարերին. ականջները լարած խորասույզ լսում էր անտառների խուլ ու անդուլ շառաչը, որ երբեմն ուժեղանում էր, երբեմն բարականում` նայելով հովերի թափին: Նայում էր նա այնպե՜ս անթարթ և այնպե՜ս ինքնամոռաց, որ երբ պատահում էր բարձրանում էի պատշգամբը, ինձ բավական միջոց չէր նկատում և երբ հանկարծ ուշքի էր գալիս, նետի պես ծլկվում էր մոտիցս… Արդյոք գիտե՞ր նա, որ ինքը ղողանջուն անտառների ազատ երեխան է եղել, որ մայրը այնտեղ է կաթ տվել իրեն, որ այնտեղ է իր հայրը եղջյուրները խփել կաղնիներին: Արդյոք, գիտե՞ր, որ այդ խուլ շառաչը անուշ-անուշ օրորել է իրեն առաջին անգամ, և ո՞վ գիտե, գուցե, երազներ է բերել իրեն, սիրուն երազներ… Խե՜ղճ եղնիկ… Կարոտ` իր սիրած գուրգուրող անտառներից և զանգակ աղբյուրներից, իր խարտյաշ մորից և շնկշնկան հովերի հետ վազող ընկերներից` հիմա տանջվում, տառապում է մեզ մոտ, մտածում էի ես: Եվ այնպես սրտանց ցավակցում էի նրան… Չէ՞ որ նա էլ մեզ պես մտածող և զգայուն հոգի ունի:
Ես շատ էի հարգում նրան, խնդրեմ չծիծաղես վրաս, այո՛, այնքան, որ երբ նա բարձրանում էր պատշգամբը, հեռացնում էի երեխաներիս, և թողնում էինք նրան մենակ իր ապրումների հետ…
Երբ գրկում էի նրան, այդ նազելի էակին, և նայում էի լեռնային աղբյուրների նման վճիտ աչուկների մեջ` տեսնում էի այնտեղ մի թախծալի, երազուն կարոտ…
Մի գիշեր, մի քամի գիշեր էր, սարերից անսանձ փչում էր քամին, դուռն ու պատուհանները ծեծում ու ծեծկում: Պարզ լսվում էր, որ այնտեղ, անտառում, դարավոր կաղնիներն ու վայրի ընկուզենիները ճակատում էին հողմի դեմ` աղմկում և գոռում: Եվ քամին բերում էր անընդհատ անտառի այդ լիակուրծք խշշոցն ու մռունչը, ու թվում էր թե` հենց մեր դռան առջև է աղմկահույզ, հողմածեծ անտառը: Երեխաներս վախից կուչ էին եկել. մինչդեռ եղնիկը դողում էր մի խենթ սարսուռով: Աչքերը կայծակին էին տալիս: Անթարթ, ամբողջովին լսելիք դառած` ականջ էր դնում նա անտառի հուժկու շառաչին, որ խոսում էր նրա հետ մայրենի լեզվով:
Անտառը կանչում է նրան, ընկերների ազատ վազքն է տեսնում նա մթին թավուտների մացառուտ ժայռերն ի վեր,- մտածում էի ես:
Մի փոքր հետո ավելի սաստկացավ քամին` փոթորիկ դառնալու չափ. մեկ էլ աղմուկով բացվեցին լուսամուտի փեղկերը, և մի ուժգին շառաչ միանգամից ներս խուժեց: Եղնիկը հանկարծակի մի ոստումով ցատկեց լուսամուտի գոգը` աչքերը սուզելով շառաչուն խավարի մեջ: Ես իսկույն վրա վազեցի բռնելու նրան, սակայն նա մի ակնթարթի մեջ թռավ լուսամուտից պարտեզը և ծածկվեց խավարների մեջ…
Դե՛հ, հիմա՛ գնա ու գտիր նրան իր հայրենի անծայր անտառներում…»:

 1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:
  —————————————————

փախչումերբպատշգամբըակնթարթի
—————————————————

—————————————————

 1. Տեքստից դու՛րս գրիր տրված բառերի հոմանիշները.

ա/զուլալ     վճիտ————————————————
բ/լուռ         լռիկ————————————————
գ/ակնդետ ուշագրավ————————————————
դ/ընտանի մտերմացել————————————————

 1. Դարձվածքները և համապատասխան բացատրությունները գրի՛ր իրար դիմաց.

ա/ լույս աշխարհ գալ ծնվել,հայտնվել——————————
բ/խելքը գլխին            դատող, բանիմաց, խելացի—————
գ/կողը հաստ              համառ, ինքնասածի, կամակոր——
դ/ճաշը եփել                մեկին պաժել, լավ ծեծել—————

ա/
բ/
գ/
դ/

 1. Տեքսից դու՛րս գրիր չորս բարդ բառ:

աղմկահույզ, հողմածեծ, խորասույզ, վերջալույս

——————————————
——————————————

——————————————

 1. Տրված օտար բառերը փոխարինի՛ր հայերեն համարժեքներով.

ա/զակազ—պատվեր———————
 բ/մալինա ——ազնվամորի——————

գ/կենգուրու ———————

դ/ստարտ—սկիզբ———————

 1. Տեքստից դու՛րս գրիր եզակի թվով գործածված չորս բառ:
  եղնիկ, պատշգամբ, քամի, երեխա————————————————

————————————————

————————————————

————————————————

 1. Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե այն ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված.
  ա/որսորդ – գոյական
  բ/եղնիկ – գոյական
  գ/առաջին –ածական սխալ
  դ/ազատ –ածական
 2. Տեքստից դու՛րս գրիր մեկական հարցական և բացականչական նախադասություն:
 3. Հարցական

 4. Արդյոք, գիտե՞ր, որ այդ խուլ շառաչը անուշ-անուշ օրորել է իրեն առաջին անգամ, և ո՞վ գիտե, գուցե, երազներ է բերել իրեն, սիրուն երազներ

Բացականչական

Նայում էր նա այնպե՜ս անթարթ և այնպե՜ս ինքնամոռաց, որ երբ պատահում էր բարձրանում էի պատշգամբը, ինձ բավական միջոց չէր նկատում և երբ հանկարծ ուշքի էր գալիս, նետի պես ծլկվում էր մոտիցս

 1. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 2. Գրի՛ր մեկ պարզ ընդարձակ նախադասություն, որի մեջ ստորակետ լինի:
  Անթարթ, ամբողջովին լսելիք դառած` ականջ էր դնում նա անտառի հուժկու շառաչին, որ խոսում էր նրա հետ մայրենի լեզվով:————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 3. Ինչպիսի՞ն էր եղնիկը: Նկարագրի՛ր եղնիկին ̀ օգտագործելով տեքստի բառերը:
  Մատաղ ու խարտյաշ եղնիկ էր̀  խորունկ, սև ու ջինջ աչքերով, որ ծածկվում էին երկայն, նուրբ թարթիչների տակ:————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 4. Ի՞նչն էր զարմացնում հեղինակին.

ա/ Եղնիկը շատ գեղեցիկ էր ̀  խորունկ, սև ու ջինջ աչքերով:

բ/Մտերմացել էր երեխաների հետ, նրանց հետ ճաշում էր, նրանց հետ քնում:
գ/Եղնիկը հանկարծակի մի ոստյունով ցատկեց լուսամուտի գոգը՝ աչքերը սուզելով շառաչյուն խավարի մեջ:

դ/ Եղնիկը թեև ընտելացել էր ընտանիքին ու տանը,բայց մեկ-մեկ թաքուն բարձրանում էր պաշգամբ և լռիկ նայում անտառներով փաթաթված սարերին:

 1. Ինչի՞ն կարող էր կարոտել եղնիկը:
 2. Իր ազատությանը ու իր մայրիկին ու ընկերներին, անտառին

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 1. Ինչո՞ւ է հեղինակը հարգում եղնիկին:
 2. Որովհետև եղնիկը զգայուն հոգի ունի։

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 1. Նկարագրի՛ր անտառը հողմի ժամանակ:Անտառում, դարավոր կաղնիներն ու վայրի ընկուզենիները ճակատում էին հողմի դեմ` աղմկում և գոռում: Եվ քամին բերում էր անընդհատ հողմածեծ անտառի այդ լիակուրծք խշշոցն ու մռունչը
  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Տեքսից դու՛րս գրիր այն նախադասությունը, որը քեզ  հուզեց:

Եղնիկը հանկարծակի մի ոստումով ցատկեց լուսամուտի գոգը` աչքերը սուզելով շառաչուն խավարի մեջ
———————————————————————————————————————————————————————————————————

Мамин подарок

Мамин подарок

К Восьмому марта все ребята в нашем классе готовили подарки своим мамам, сестрам и бабушкам. И вели себя хорошо.

И мы с Ваней тоже решили хорошо себя вести и сделать маме подарок, но так, чтобы она пока ничего не знала. Ваня сказал, что это называется «сюрприз».

Этот сюрприз мы долго придумывали и даже подрались немного, но не очень больно, а когда придумали, у меня уже была небольшая шишка на лбу. Это Ваня нечаянно стукнул меня тарелкой.

Мы приготовили такие подарки: куклу на чайник — я сшила ей новую юбку, — купили коробку с конфетами и обвязали её самой красивой лентой. А две конфеты мы попробовали, чтобы узнать, вкусно или нет. Оказалось, очень вкусно. Ваня хотел ещё попробовать, но я не позволила. Потом мы положили все подарки на стол и стали ждать, когда придёт мама…

Когда мама зашла в комнату и увидела подарки, она очень обрадовалась, засмеялась, стала нас целовать и сказала, что мы необыкновенные дети.

А что особенного? Мы самые обыкновенные, но лучше нашей мамы никого нет.

Вопросы и задания

 • Кто рассказчик – мальчик или девочка? По каким словам вы это поняли?
 • Это девочка вот доказательства
 • _Но я не позволила
 • _Միջագետքը
 • К какому празднику ребята готовили подарки?
 • На 8-ое марта
 • Что такое сюрприз?
 • Подарок про который ты не говоришь или не знаешь
 • Какой подарок ребята собирались подарить маме?
 • Коробка конфет, кукла сшитая в ручную, новую юбку для мамы
 • Почему мама назвала детей необыкновенными?
 • За хорошие и полезные подарки.

Изучите тексты поздравительных открыток для мам и бабушек. Придумайте свой текст и сделайте открытку. Разместите открытку у себя в блоге.

Вот моя открытка

Любимая мама!
Поздравляю тебя с 8 марта! Желаю тебе быть здоровой и самой счастливой.
Твоя дочь,
Тамара.

Дорогая мамочка!
С Восьмым марта тебя! Пусть в твоей жизни всегда светит солнышко. Всегда улыбайся!
С любовью,
Виктор.

Бабушка, с 8 марта!
Никогда не болей и не скучай!
Целую,
Оксана.

Թվի մաս գտնելը

Թվի մաս գտնելը: 

Օրինակ՝ 24-ի   մասըգտնելու համար․

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Գտի՛ր թվի նշված մասը

35-ի  մասը

35:7=5

426-ի  մասը :

426 6

42   71

0  6

     0

162-ի  մասը

162 9

9     18

72

72

   0

2000-ի  մասը

2000:10=200

2․ Հաշվի՛ր

360լ-ի   մասը

36012

0    30(լ)

510 -ու  մասը

510:17=30մ

480կմ-ի   մասը

480:16=30

3․Ավտոմեքենան պետք է անցներ 240կմ ճանապարհ։ Ճանապարհի  մասն անցնելուց հետո քանի՞ կիլոմետր կմնա նրան դեռ անցնելու։

1 )240 3

    24   80կմ

    0

2) 240-80=160

Պատ․՝ 160կմ

4․ Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։

 մ = 20սմ

 մ = 5սմ

 կմ = 40մ

 կգ = 200գ

5․ Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։

2405մլ=2լ405մլ

7006մլ=7լ6մլ

7041=7լ41մլ

6․ Աննան 24 տետրի համար վճարեց 560դրամ ավելի, քան Անին՝ նույնպիսի 16 տետրի համար։ Արան որքա՞ն պետք է վճարեր 12 տետրի համար։

1) 24-16=8տ

2) 560:8=70դր

3) 70×12=840դր

Պատ․՝ 840դր:

7․Ջրավազանում կար 9600լ ջուր։ Այգին ջրելու համար պապիկն օգտագործեց այդ ջրի քառորդ մասը։ Որքա՞ն ջուր մնաց ջրավազանում։

1) 9600:4=2400լ

2) 9600-2400=7200լ

Պատ․՝7200լ

8․ Ավտոբուսը 4ժ-ում անցավ 240կմ ճանապարհ։ Ավտոմեքենան այդ նույն ճանապարհը քանի՞ ժամում կանցնի, թե գնա ավտոբուսից 20կմ/ժ –ով արագ։

1) 240:4=60կմ/ժ

2) 60+20=80կմ/ժ

3) 240:80=3(ժ)

Պատ․՝3ժ

Տնային առաջադրանքներ

1․ Գտի՛ր թվի նշված մասը

30-ի    մասը:

30:2=15

     164-ի   մասը:

164:4=41

      3000-ի    մասը:

3000:100=30

2․ Հաշվի՛ր

240կգ-ի   մասը

240:5=48կգ

420դրամի   մասը

420:6=70դր

18ժ-ի   մասը

18:3=6ժ

3․ Աննան գնել էր 800գ կարագ, որի  մասն օգտագործեց թխվածքի համար։ Որքա՞ն կարագ նա օգտագործեց թխվածքի համար։

800:5=160գ

Պատ․՝160գ

4․ Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։

 տ = 125կգ

 ց = 25կգ

 ր = 12վ

 ժ = 3ր

 օր = 2ժ

5․ Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։

3160դմ=316մ0դմ

5050սմ=50մ50սմ

6007սմ=60մ7սմ

6․20լ բենզինն արժե 9600դրամ։ Որքա՞ն պետք է վճարել ավտոմեքենայի բաքը 35լ բենզին լցնելու համար։

1) 9600:20=480դր 2) 480×35=16800դր

7․ Աննայի մտապահած թվի և 145-ի գումարը 6 անգամ մեծ է 62-ից։ ո՞ր թիվն է մտապահել Աննան։

1)     +145=62×6

     +145=372

372-145=227

Պատ․՝227