Թափառումներ Տիգրան Հայրապետյան գրադարանում

77

  1. 55×3=165(կմ)(ԳԲ)
  2. 264-165=99(կմ)(բեռնատար)
  3. 99:3=33(կմ/ժ)(բեռնատար)
  4. Պատ․՝33կմ/ժ։

78

3+6=9(ժամ)(ԱԳԲ)

342:9=38(կմ/ժ)(բեռնատար)

38×2=76(կմ/ժ)(մարդատար)

Պատ․՝76կմ/ժ։

79

116-8=108(կմ)(ԱԳԴ)

108:(2+1)=36(կմ/ժ)(Մոտոցիկլ)

Պատ․՝36կմ/ժ։

80

30(կմ/ժ)(բեռնատար մեքենան)

30×3,5=105(կմ)(ԱԳԲ)

105:2,5=42(կմ/ժ)(մարդատար մեքենա)

Պատ․՝42կմ/ժ։