Ջրի շարժումն օվկիանոսում, օվկիանոսային հոսանքներ

 1. Համաշխարհային օվկիանոսում ջրի շարժման ի՞նչ տեսակներ գի­տեք։
 2. Ալիքավորումը և ցունամին։
 3. Ի՞նչ են մակընթացությունը և տեղատվությունը:
 4. Ջրի մակարդակը երբ իջնում է կոչվում է տեղատվություն, իսկ բարձրացումը կոչվում է մակընթացություն։ 2 անգամ 6 ժամը մեկ։
 5. Ի՞նչ է օվկիանոսային հոսանքը:
 6. Օվկիանոսային հոսանքների առաջացման պատճառը դա քամու նույն ուղղությամբ փչող ուղղություն է։
 7. Օվկիանոսային հոսանքի ի՞նչ տեսակներ գիտեք: Բերեք օրինակներ
 8. Օվկիանոսային հոսաննքները լինում են տաք և սառ։
 9. Օվկիանոսային հոսանքներն ի՞նչ ազդեցություն ունեն կլիմայի ձևավորման վրա:
 10. Շատ մեծ ազդեցություն։ Օրինակ տաք հոսանքը կարող է խոնավություն բերել ցամաք ,իսկ սառը հոսանքնների պատճառով կարող են առաջանալ անապատներ։

«Կարծես թե դարձել եմ ես տուն…» և բառարանընթերցման ֆլեշմոբ

Continue reading “«Կարծես թե դարձել եմ ես տուն…» և բառարանընթերցման ֆլեշմոբ”

Բառարանընթերցման ֆլեշմոբ

 1. Բառարանաստեղծում՝ թումանյանական բառարան։ Թումանյանի հեքիաթների, բանաստեղծությունների, բալլադների միջից դուրս գրի՛ր անծանոթ բառերը, դրանք այբբենական կարգով դասավորի՛ր, բացատրի՛ր բառարանների օգնությամբ(նշելով, թե որ բառարանից ես օգտվել) և կազմի՛ր թումանյանական բառարան։
 2. Ա․ Թումանյան Անխելք մարդը
 3. Ապսպրել-թողնել
 4. Աղբիուր՝ Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան
 5. Ալևոր- ծերունի
 6. Աղբիուր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան
 7. Ավար- թալան
 8. Աղբիուր-Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի
 9. Խավար անել-մեկին մի բանից զրկել
 10. Աղբիուր-bararan online
 11. Մտիկ անել- ուշադրութիւն դարձնել
 12. Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան

Ա․ Թումանյան բարեկենդանը

Անցվորական-անցողիկ

Աղբիուրbararan online

Եղ-յուղ

Աղբիուր-ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան

Ծալը պակաս-թեթևամիտ 

Աղբիուր-Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան և bararan online

Քելեխ-հոգեհաց

Աղբիուր-bararan online՛

Ա․ Թումանյան խելոքն ու հիմարը

Ավերակ-փլատակ

Աղբիուր-յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի

Աչքածակ-անկուշտ

Աղբիուր-ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան

Թոկ-պարան

Աղբիուր-բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան

Ջոկ- զատ

Աղբիուր-բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան

Մոզի-հորթ

Աղբիուր-bararan online

Կենալ- մնալ

Աղբիուր-բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան

Կիսամերկ-տկլոր

Աղբիուր-bararan online

Պարտ- պարտք։

Աղբիուր-Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի