Գետեր

1. Ի՞նչ է գետը:

Դա ցամաքի մի մասն է։
2. Ի՞նչ մասերից է բաղկացած գետային համակարգը:

Գետերը, լճերը,  ճահիճները, ստորերկրյա ջրերը և սառցադաշտերը։
3. Գետերի սնման ի՞նչ աղբյուրներ գիտեք: Բերեք օրինակներ:

Անձրևաջրերը, ձյան և սառցադաշտերի հալոցքային ջրերը, ստորերկրյա ջրերը:
4. Ի՞նչ տարբերություն կա հորդացման և վարարման միջև:

Հորդացման ժամանակ ջրի մակարդակը բարձրանում է նույն սեզոնում։ Իսկ վարարման ժամանակ ջուրը կարող է բարցրանալ ցանկացած և կարճ ժամանակով։

Հայոց լեզու գիրք 103-108։

103

ա․

Ջրանկար, ծովահարս

բ․

Ժանգագույն, արծաթապատ

զ․

Հողմաղաց , ջրածին

ղ․

երկրագունդ, զորամաս

104

Ձեռագիր-ձեռ(ձեռք)-ա-գիր

Գեղանկար-գեղ(գեղեցիկ)-ա-նկար

Շրջազգեստ-Շրջ(շրջան)-ա-զգեստ

սիրահոժար-սիր-ա-հոժար

դեղնակտոց-դեղն(դեղին)-ա-կտուց

հոդակապ-հոդ-ա-կապ

105

106

ծանր-ծանր, զույգ-զույգ, չորս-չորս, խիստ-խիստ, արագ-արագ, բաց-բաց, թաց-թաց

107

վառ-վառ, սառ-սառ, հին-հին, մութ-մութ, կանաչ-կանաչ

108.

Աման-չաման, մարդ-մուրդ, պարապ-սարապ, պակաս-մակաս, մանր-մունր, փոքր-մոքր, ոլոր-մոլոր, սուս-փուս