Հայոց լեզու գիրք 103-108։

103

ա․

Ջրանկար, ծովահարս

բ․

Ժանգագույն, արծաթապատ

զ․

Հողմաղաց , ջրածին

ղ․

երկրագունդ, զորամաս

104

Ձեռագիր-ձեռ(ձեռք)-ա-գիր

Գեղանկար-գեղ(գեղեցիկ)-ա-նկար

Շրջազգեստ-Շրջ(շրջան)-ա-զգեստ

սիրահոժար-սիր-ա-հոժար

դեղնակտոց-դեղն(դեղին)-ա-կտուց

հոդակապ-հոդ-ա-կապ

105

106

ծանր-ծանր, զույգ-զույգ, չորս-չորս, խիստ-խիստ, արագ-արագ, բաց-բաց, թաց-թաց

107

վառ-վառ, սառ-սառ, հին-հին, մութ-մութ, կանաչ-կանաչ

108.

Աման-չաման, մարդ-մուրդ, պարապ-սարապ, պակաս-մակաս, մանր-մունր, փոքր-մոքր, ոլոր-մոլոր, սուս-փուս

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s