Ստորերկրյա ջրեր: Աղբյուրներ, արտեզյան ջրեր

Ստորերկրյա ջրեր: Աղբյուրներ, արտեզյան ջրեր

 1. Ի՞նչ են ստորերկրյա ջրերը: Ինչպե՞ս են դրանք առաջանում։
  1. Ստորերկրյա ջրերը դա Երկրի ընդերքում գտնվող ջրերն են։ Առաջանում են սովորաբար անձրևաջրերից։
  2. Որո՞նք են ջրաթափանց և ջրամերժ ապարները: Բերեք օրինակներ։
 2. Ջրաթափանց էն այն ապարնները որոնք չեն ներծծում ջուրը իսկ ջրամերժը հակառակ, ներծծում։
 3. Ստորերկրյա ջրերը երկրակեղևում ըստ իրենց տեղադիրքի ի՞նչ տեսակների են լինում:

Ո՞ր ջրերն են կոչվում արտեզյան:

Եթե տեղանքի ռե­լիեֆը  լեռնային է ապա այն տեղի ջուրը որոշակի ճնշման տակ է։ Այդ ջուրը կոչվում է արտեզյան։

 • Ի՞նչ են աղբյուրը, գեյզերը, հանքային ջուրը:
 • Աղբյուրը դա այն տեղն է, որտեղ գտնվում է ստորերկրյա ջուրը։ Աղբյուրներից են օրինակ հրաբուխնները։
 • Ի՞նչ նպատակներով են օգտագործվում ստորերկրյա ջրերը:
 • Մաքուր և խմելու ջուր ստանալու համար։