Հայոց լեզու գիրք 118-126

118

Երևան, երազ, եկեղեցի, ելակ, երգ, երկինգ, երդում, եզակ, երակ

119

Ձեր հարևանի որդին եմ։

Այդ թիմի մարզիկներից ես։


Մենք լավ ընկերներ ենք

Արդեն մեծ տղաներ եք։

Իմ բարեկամներն են։

120

Լեռնային, գերազանց, դերասան, բերանբաց, մեղավոր, տարեկան, ջրաներկ, Նարե, ծովեզր, տասներեք, քառասսուներկու, մեներգ, համերգ, ապերջանիկ, աներևակայելի, աներևույթ

121

Օգտակար, օթյակ, օթևան, օրական, օղակաձև, օտար, օրենք, օրինակ, ով, ովքեր

Բառասկզբիօ

122

Ա․ Ոտք, որոշում, որկրամոլ, որոտալ, որակ, ոգեորել, ոգևորություն։

Բ․ Կարոտ, հեռավոր, բաճկկոն, արոտ, հորդ, հովազ, ուղևոր, բարձրորակ, արագոտն, հայորդի, պարզորոշ, բազմոտանի, առողջ

Ա խմբում բառերը կարդացվում են Վօ իսկ Բ-ում-ո օ

123

Ա․ Ամենաերևելի, ամենաերգեցիկ, ամենաերջանիկ, ինքնաեռ, աամենաերկար

Բ․ Հորեղբայր, աներես, անեփ, խոռներամ, աօերախտ, անեղծ, շքերթ

Ա խմբում արտասանվում է յե ,իսկ բ խմբում-է

124

Ա․ Ամենաորոշակի, ամենաորակյալ, արջաորս, նրբաոճ, եռաոստ

Բ․ Անողնաշատ, քեռորդի, Արագածոտմ, փղոսկր, անորոշ, երկուտանի, շորքոտանի

Ա շարքի բառերում ո արտասանվում է վո իսկ բ շարքի բառերում-օ

125

Ա․ Արևոտ, անձրևային, թև, տերևաթափ, հեասպառ, բարևել, մինչև

Բ․ Նաև, և, թեև

Ա շարքում և-ը արտասանվում է էվ ,իսկ Բ շարքում-յեվ

126

Ա․ Վայրէջք, երբևէ, մարէ, մանրէաբան, լայնէկրան, բազմերանգ

Բ․ Գետեզր, վերելք, ամենաերջանիկ, ուղերթ, քսաներեք, ապերջանիկ, տասներկու

Ա-Բազմերանգ

Բ-տասներկու

London

  1. Կարդալ տեքստը:
  2. Դուրս գրել անծանոթ բառերը ուսումնական բլոգում:

Сapital -մայրաքաղաք

The Russian capital is Moscow

monarchies -միապետություն

The British monarchie is the oldest one

western -արևմուտք

We live in the western side of the city.

hemisphere -կիսագունդ

We all know about west hemipshere but how about north hempisphere?

journey -ուղևորություն

I know that some Englishmen want to have a journey about Russia but they cant

overseas -Արտասահմանում

You know anything overseas, dont you?

sights -տեսարժան վայր

Well there are a lot of popular sights like Big Ben. But in Armenia we also have a lot of popular sights.

renovations –նորոգում

We dont have much money for renovations in our house

Unfortunately-Ցավոք սրտի

<<_Unfortunately today you have no school>>, said the teacher.

undergoing -ենթարկվել

So I think it’s a fascinating moment, when reading itself is undergoing a change.

situated -գտնվել

We are situated in Great Britian

southern-հարավային

I can feel southern wind

shores –ափ

How about to take a photo around African lake shores

gaining -ձեռք բերել

How about gaining our selfmade cookies?

Despite -Չնայած

Despite you get 3 in Math. We gonna cellebrate your birthday party properly

inspired -ոգեշնչված

We are so inspired to travel to Mexica

destinations -ուղղություն

Oh… there are a lot of destinations to Mexica

  1. Քննարկել դասարանում դասավանդողի հետ:’
  2. Պատմել համառոտ բովանդակությունը:

Rita and Joane went to London. They were so happy beacuse it was theire first travel out of United States. The first place they wanted to visit was Big Ben. But they couldnt go inside of it but they could at look at it. Then they went to the Ferries well. They took a lot of good photos. Then they went to  Buckingham Palace the home of Great Britian Queen. They saw her red dressed guards. They tried to talk with them but were ignored.

Finally they enjoyed their time.

  1. Ներկայացրեք ձեր երազանքների երկիրը, պատմեք ինչու եք ուզում այցելել այն:

  1. My dream is to go to Voronej. We have a big lake in Voronej and there is a nice forest full of singing birds and a playground for children. You can see also see a lot of ducks. But you cant swim there because the water is dirty. In Voronej we also have a lot of shops and supermarkets if we want to buy something.