Դասարանական և տնային: Հայոց լեզու գիրք 131-133

131

Ուրբաթ օրը ես գնացի դարբնի մոտ։ Այդ դարբինը ուներ մի մեծ մարգարիտների դաշտ ,որի մեջ կենդանիներ էր պահում։ և ինձ ի դեպ պարգև տվեց մի ոչխար։ Շատ խնդիրներ ունեցա այդ ոչխարը պահելու հետ դրա համար ես այն մորթեցի և այդ բրդից շորեր կարեցի և հագա։ Երբեմն դարբինը այդ կենդանիններից մեկին ծախում էր և փողի կեսը տալիս ինձ։

132

Նուրբ, սրբել, դարբին, խաբել թպրտալ, երփներանգ, երբեք, համբուրել, փրփրել, հինգշաբթի, ճամբորդ, դարպաս, ճանապարհ, աղբանոց, իբրև, եղբայր։

133

թարգմանել, հագուստ, կարգ, պարգևատրել, երգիչ, օգուտ, անեծք, սայթաքել, զորք, վարկաբեկել, գրկել, ձագուկ։

Самостоятельная работа.

Он стал часто болеть, потому что перестал есть овощи. По вечерам у меня бывает свободное время и я обычно играю в компьютер. Моя сестра скоро начнет злиться. Ты плохо учишься, потому что много играешь в игры. Я так и не успел сделать уроки, потому что слишком долго играл в игры. Мальчик продолжал громко кричать. Почему ты так много ешь? Маш, помоги мне, пожалуйста, подготовиться к тесту. Чтобы мама чаще улыбалась, надо ей чаще помогать