Մաթեմատիկայի ամփոփում։ 21.02.2022

Առաջադրանքներ

 1. Թվերը  պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․
  ա․ (72; 96)=2x2x2x3=24
  բ․  (90; 126)=2x3x3=18
  գ․  (108; 198)=2x3x3=18
  դ․  (125; 200)=5×5=25
  ե․  (175; 324)=1
  զ․  (40; 56; 72)=2x2x2=8
  է.  (120; 140; 189)=1
 2. Թվերը  պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․
  ա․ (88; 104)=2x2x2=8
  բ․  (85; 102)=17
  գ․  (31; 40)=1
  դ․  (140; 224)=2x2x7=28
  ե․  (45; 48; 81)=3
  զ․  (57; 76; 83)=1
  է․  (260; 325; 455)=13×5=65
 3. Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը․
  • ա․ [21; 28]=28×3=84
  • բ․  [84; 108]=108x3x7=2268
  • գ.  [160; 260]=260x2x2=1040
  • դ․  [14; 35; 42]=42×5=210
  • ե․  [15; 40; 45]=45x2x2x2=360
 4. Թվերը  պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը․
  • ա․  [23; 31]=31×23=713
  • բ․   [32; 35]=35×32=1120
  • գ.   [54; 126]=126×3=378
  • դ․   [48; 36; 54]=54x2x2x2=432
  • ե․   [51; 68; 85]=85x3x17=4335