Ինքնաստգում Մայրենի լեզու

Հոմանիշ/հականիշ

Ուրախ-զվարդ, խնդալի, ծիծաղուն, ուրախալի, ծիծղուն։

Ուրախ-տխուր, մռայլ, անուրախ, թախծոտ, վշտացած։

Դարձվածքներ

Քո տունը շինվի, քո տունը քանդվի, ագռավի կռինչ, ականջ դնել, աչք դնել։

Բառակապաքցքւցյքւններ

Սուր մկրատ

Բարձր լեռ

Համով խմոռեղեն

Գույնզգույն աշուն

Սիրուն լուսին

Հայոց լեզվի զարգացման փուլեր

Հին հայերեն որը կոչվում է նաև գրաբար, միջին հայերեն որը նաև կոչվում էկիլիկիան հայերեն և աշխարհաբար։ Աշխարհաբար որը երկու փուլի է բաժանվում։ Արևելահայերեն և Արևմտահայերեն։ Արևելահայերենով մեր արօրյա խոսքի լեզուն է իսկ Արևմտահայերենով խոսում են պարսկահայերը։

Ակտիվ և պասիվ բառապաշարը

Ակտիվ բառապաշարը դա մեր արօրյա խոսքի լեզուն է իսկ պասիվ բառապաշարը դա օրինակ գրքերում գրված բառերն են որոք մենք օկտագործում ենք մեր արօրյա խոսքում չենք օկտագործում։

Գրքային և խոսքային բառապաշար։

Գրքային բառապաշարը դա հենց պասիվ բառապաշարն է իսկ խոսքային բառապաշարը մեր արօրյա խոսքի լեզուն է։