Չորրորդ ուսումնական շրջան։ Մայիսի 30-հունիսի 3 (շաբաթվա անելիքներ) ։

Չորրորդ ուսումնական շրջան

Մայիսի 30-հունիսի 3 (շաբաթվա անելիքներ)

Լուծում ենք մայիս ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբի երրկորդ մակարդակի խնդիրներից

1. ABCD քառակուսու կողմը 6 է, (տես նկարը): Որքա՞ն է AOD եռանկյան մակերեսը:

Подпись отсутствует

1) 6×6=36սմ2

2) AOD=1/4

3) 36×1/4=9սմ2

Պատ․՝ 9սմ2 ։

2. Վարպետը և օգնականը միասին պատրաստել են 160 դետալ: Որքա՞ն դետալ է պատրաստել օգնականը, եթե հայտնի է, որ վարպետը 3 անգամ շատ դետալ է պատրաստել օգնականից:

1) 1+3=4(մաս)

2) 160:4=40(դետ․)(օգն․)

Պատ․՝՝ 40 դետալ։

3. Հայրիկը 42 տարեկան է՝ 29 տարով փոքր պապիկից և երեք անգամ մեծ որդուց: Քանի՞ տարեկան է պապիկը և քանի՞ տարեկան որդին:

  1. 42+29=71(տ․)(պապիկ)
  2. 42:3=12(տ․)(որդի)

Պատ․՝ պապիկ-71, որդի-12 ։

4. Դասարանի 32 սովորողներից 23-ը սիրում է կատու պահել, իսկ 18-ը՝ շուն: Գիտենք նաև, որ 10 սովորող և՛ կատու է սիրում պահել, և՛ շուն: Քանի՞ սովորող է, որ կենդանասեր չէ:

1) 23-10=13(աշ․ միայն կատու)

2) 18-10=8(աշ․ միայն շուն)

3) 13+8=21(աշ․)

4) 32-21=11(աշ․ կենդանասեր չէն)

Պատ․՝ 11 աշակերտ։

5. Վերելակը առաջին հարկից չորրորդ հարկ բարձրանում է 18 վայրկյանում: Քանի՞ վայրկյանում այն առաջին հարից կբարձրանա հինգերորդ հարկը:

1) 18:3=6(վայրկյան)

2) 6×4=24(վայրկյան)

Պատ․՝ 24 վայրկյանում։

Անգլախոս մաթեմատիկները — նախագծային աշխատանք

Խաղում ենք Անգլախոս մաթեմատիկները նախագծի շրջանակում ստեղծեված մաթեմատիկական օնլայն խաղ-վիկտորինան։ Տե՛ս այստեղ

Օգտվում ենք հետևյալ հարթակից՝ https://home.oxfordowl.com

Խաղ՝ տե՛ս այստեղ

Թարգմանում ենք հետևյալ խնդիրները՝ տե՛ս այստեղ

Մայիս ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբ։ Առաջին մակարդակ

1. Եվան, փազլի 4 կտորները ճիշտ շարելով, ստացավ  հաշվարկի գործողություն պարունակող ուղղանկյուն, (տե՛ս նկարը)։ Գտի՛ր ստացված արտահայտության արժեքը:

Պատ․՝

Մաթեմատիկա 3-րդ ուսումնական շրջան

Պատումի տեսքով ներկայացրու քո ուսումնական երրորդ շրջանի աշխատանքը

Պարզ և բաղադրյալ թվեր

Այս նախագծով մենք վերհիշեցինք ինչ է իրենից ներկայացնում պարզ և բաղադրյալ թվերը։

Բաղադրյալ թվի վերլուծումը պարզ արտադրիչների

Այս նախագծով մենք սովորեցինք թե ինչպես բաղադրյալ թվերը վերլուծել պարզ արտադրիչների։

Մաթեմատիկայի ամփոփում։ 21.02.2022

Այս նախագծով վերհիշեցինք մեր իմացածը։

Բաժիններ

Այս նախագծով մենք վերհիշեցինք կոտորակները։

Առաջին մակարդակ: Փետրվար ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբ-2022թ.

Բաժինների գումարումը

Այս նախագծով մենք սովորեցինք կոտորակների գումարումը։

Սովորական կոտորակների հիմնական հատկությունները և նրանց հավասարության պայմանը

Այս նախագծով մենք իմացանք թե ինչպես պետք է համեմատել կոտորակները։

Հաջորդական թվեր

Այս նախագծով մենք վերհիշեցինք հաջորդական թվերը։

Կոտորակների գումարում

Այս նախագծով մենք սովորեցինք կոտորակների գումարումը։

Ուսումնական գարուն․ 5 դասարան

Կոտորակների հանումը

Այս նախագծով մենք սովորեցինք կոտորակների հանումը։

Թվաբանական օրենքներ կոտորակների գումարման համար

Այս նախագծով մենք իմացանք կոտորակների գումարման համար օրենքները։

Կոտորակների բաժանում։ Երկու փաթեթը

Այս երկու նախագծով մենք իմացանք թե ինչպես պետք է կոտորակները բաժանել։

Ինքնաստուգում կոտորակներ թեմայից

Այս նախագծով մենք վերհիշեցինք կոտորակների հետ գործողոթյունները։

Խառը թվեր

Այս նախագծով մենք իմացանք թե ինչ է իրենից ներկայացնում խառը թիվը։

Խառը թվերի համեմատում

Այս նախագծով մենք իմացանք ինչպես ենք համեմատում խառը թվերը որ հետագայում մենք կարողանանք հանենք խառը թվերը։

Խառը թվերի գումարում

Այս նախագծով մենք իմացանք ինչպես են գումարվում խառը թվերը։

Խառը թվերի բազմապատկում

Այս նախագծով մենք իմացանք ինչպես են բազմապատկվում խառը թվերը։

Խառը թվերի բաժանում և խնդիրներ մնացորդով բաժանման վերաբերյալ

Այս նախագծերով մենք իմացանք ինչպես են բաժանվում խառը թվերը մնացորդով և առանց դրանց։

Խառը թվերի գումարում, հանում, բազմապատկում և բաժանում

Այս նախագծով մենք ամփոփեցինք մեր իմացածը խառը թվերի վերաբերյալ։

Ինքնաստուգում

Այս նախագծով մենք վերհիշեցինք մեր իմացածը։