Օրնաչափություներ

Օրինաչափություններ

Կներեք եթե 2 արաչադրանքը սխալեմ արել կասեք ինչ եմ սխալ արել մեյլով։

1 Ըստ օրինաչափության՝ գտի՛ր տրված հաջորդականության հերթական անդամը։

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31

244, 246, 248,  250, 252, 254, 256, 258, 260

1, 2, 3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 21,

1, 4, 9, 14, 17, 20, 25, 30

3, 6, 12, 24, 48, 51, 57, 69, 93, 138

78, 71, 64, 57, 50, 43, 34

147, 136, 125, 114,  103, 92, 81, 70

2Կռահի՛րօրինաչափոյունը և պարզի՛ր, թեորթիվը պետք էլ ինիդատարկվանդակում։

125616
176121
2510226
4211543
14361265
11480218
643111421
515314269

3․ Ի՞նչ թիվ պետք է գրել բաց թողնված տեղում։

20

3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s