Միևնույն կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Գումարումն ու հանումը միևնույն կարգի գործողություններ են։

Բազմապատկումն ու  բաժանումը նույնպես միևնույն կարգի գործողություններ են։

Բազմապատկումն ու բաժանումը ավելի բարձր կարգի գործողություններ են համարվում, քան գումարումն ու հանումը։

Միևնույն կարգի գործողությունների կատարման կարգը․

Հաշվի՛ր

2184-725+96542-7205=92686

                     
1) 2184    2)96542   
    725       7305   
   2449      90227   
                     
                     
   3)+90227           
      2449           
     92686           
                     

1000:48:200=

                     
 1)10004     2) x200  
                 8  
                  
                     
                    
                     
     3)              
                    
                    
                     
                     
                     

2154:2030=

                        
215x : 30x              
  4    20               
480    60               
                        
                        
480 60                 
60                     
  8                     
                        
                        
                        
                        
                        
                        

8592-657+124567-7025=

8592  12456           
 657       7            
8925   11779            
11779+                  
8925                   
20704                   
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

5100:640:200=

51006     20040         
48  8283  2005          
17          0           
12                      
 50                     
 48                     
 18                     
 18                     
  0                     
                        
 8283                   
    5                   
60055                   
                        
                        

33600:60:7022=

3360060  70x            
336  56 22             
300     280             
 360                    
 360                    
   00                   
                        
    28056               
    28041               
    224                 
     64                 
     56                 
     12                 
                        
                        

Միևնույն կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Գումարումն ու հանումը միևնույն կարգի գործողություններ են։

Բազմապատկումն ու  բաժանումը նույնպես միևնույն կարգի գործողություններ են։

Բազմապատկումն ու բաժանումը ավելի բարձր կարգի գործողություններ են համարվում, քան գումարումն ու հանումը։

Միևնույն կարգի գործողությունների կատարման կարգը․

Հաշվի՛ր

2184-725+96542-7205=92686

                     
1) 2184    2)96542   
    725       7305   
   2449      90227   
                     
                     
   3)+90227           
      2449           
     92686           
                     

1000:48:200=

                     
 1)10004     2) x200  
                 8  
                  
                     
                    
                     
     3)              
                    
                    
                     
                     
                     

2154:2030=

                        
215x : 30x              
  4    20               
480    60               
                        
                        
480 60                 
60                     
  8                     
                        
                        
                        
                        
                        
                        

8592-657+124567-7025=

8592  12456           
 657       7            
8925   11779            
11779+                  
8925                   
20704                   
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

5100:640:200=

51006     20040         
48  8283  2005          
17          0           
12                      
 50                     
 48                     
 18                     
 18                     
  0                     
                        
 8283                   
    5                   
60055                   
                        
                        

33600:60:7022=

3360060  70x            
336  56 22             
300     280             
 360                    
 360                    
   00                   
                        
    28056               
    28041               
    224                 
     64                 
     56                 
     12                 
                        
                        

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s